تاریخ و زمان
دوشنبه 7 خرداد 1397   09:41:57
مجله علوم و فنون هسته ای
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:48:06
تعداد بازديد اين صفحه: 24336
تعداد بازديد کنندگان سايت: 40750716 تعداد بازديد زيرپورتال: 2355729 اين زيرپورتال امروز: 525 سایت در امروز: 6112 اين صفحه امروز: 1
مجله علوم وفنون هسته ای

 

راهنمای نگارش مقاله


  مجله‌ علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی ایران منتشر می‌شود. شماره‌های پیشین، تحت عنوان نشریه علمی سازمان انرژی اتمی ایران چاپ و منتشر شده است. این مجله، با توجه به اهدافش،‌ مقاله‌هایی را چاپ می‌کند که:
·         اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌‌‌های مرتبط با آن باشند،
·         قبلاً چاپ نشده باشند،
·         در نشریات دیگر تحت بررسی برای چاپ نباشند.‌
مقالاتی که در کنفرانسها ارائه شده باشند نیز قابل بررسی است به شرطی که بخش عمده آنها در مقاله‌نامه به چاپ نرسیده باشد.
مقالات به هر دو زبان فارسی یا انگلیسی پذیرفته می‌شوند.
مجله علوم و فنون هسته‌ای مقالاتی را چاپ می‌کند که در یکی از صورتهای زیر بگنجد:
الف‌) مقاله‌های‌ عادی (Regular Articles):
مقاله‌های اصیل پژوهشی که حاوی یافته‌های جدید نظری یا تجربی ارزشمند باشند.
ب‌) مقاله‌های‌ کوتاه‌ (Short Papers):
این بخش شامل گزارش مـختصـر (Brief Report)، یادداشت علمی و فنی (Scientific and Technical Note)، نقد (Comment) و غلطنامه (Errata) می‌باشد:
ب-1‌) گزارش مختصر:
گزارش نتایج یک کار تحقیقی انجام شده که مطابق با استانداردهای مجله بوده ولی در حد یک مقاله عادی نمی‌باشد.
ب-2‌) یادداشت علمی و فنی:
گزارش یک کار نظری و یا نصب و راه‌اندازی یک کار تجربی که در آن ظرافتهای کار به روشنی لحاظ شده باشد.
ب-3) نقد:
یادداشتی که مقالات چاپ شده در شماره‌های پیشین مجله را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
ب-4) غلطنامه:
یادداشتی که مشخص‌کننده غلطها یا از قلم‌افتادگی‌ها در مقالات چاپ شده قبلی باشد. غلطنامه بایستی تا حد امکان کوتاه بوده و حاوی بیان مختصری از تصحیحات انجام شده و در صورت لزوم توضیح اثرات تصحیحات بر نتایج کار باشد.
تعداد صفحات مقاله‌های عادی حداکثر 8 صفحه مجله
(12 صفحه A4 تایپ شده و 4 شکل یا جدول)، تعداد صفحات برای مقاله‌های کوتاه حداکثر 4 صفحه مجله است
(6 صفحه A4 تایپ شده و 2 شکل یا جدول).
تمامی مقالات به غیر از غلطنامه بایستی دارای چکیده باشند.
محتوای علمی همه مقالات به طور یکسان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان مقاله می‌باشد.
ویرایش مقالات پذیرفته شده از اختیارات ویراستاران مجله خواهد بود.
نقل مطالب از این مجله با ذکر نام مجله و نویسندگان بلامانع است.

چگونگی تهیه و تدوین یک مقاله
یک مقاله بایستی شامل موارد ذیل باشد:
·         صفحه عنوان
·         چکیده
·         واژگان کلیدی
·         متن مقاله
·         اشکال و جداول
·         لیست مراجع
صفحه عنوان:
شامل عنوان مقاله (که بایستی جامع و روشن باشد)، نام و نام‌ خانوادگی نویسندگان (بر روی نام شخصی که باید مکاتبات بعدی با وی صورت گیرد علامت‌ «*» گذاشته شود)، محل انجام پژوهش، مرتبه علمی نویسندگان،‌ محل اشتغال به کار، نشانی کامل، نشانی الکترونیکی، شماره تلفن و دورنگار و نوع مقاله از نظر نویسندگان.
چکیده:
یک چکیده بایستی در مورد محتوای مقاله اطلاعات جامعی در اختیار خوانندگان قرار دهد. در چکیده بایستی کلیات مقاله و نتایج اصلی به دست آمده بیان شود. مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر تا 200 کلمه) باشند.
واژگان کلیدی:
واژگان کلیدی بعد از چکیده‌ها می‌آید و نباید از 10 کلمه بیشتر شود.
متن:
متن مقاله بایستی شامل مقدمه، تئوری (در صورت لزوم)، روشهای تجربی (در صورت لزوم)، یافته‌ها و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) باشد.
شکلها و جدولها:
شکلها، عکسها و جدولها بایستی به اندازه کافی واضح باشند تا پس از کاهش اندازه وضوح خود را حفظ نمایند.
مراجع:
مراجع بایستی کامل بوده و بر اساس ترتیبی که در متن مقاله ارجاع داده می‌شوند، شماره‌گذاری شوند. شمارة منبع در متن بایستی داخل کروشه، [ ]، قرار گیرد. نام تمام نویسندگان بایستی در لیست مرجع ذکر شود.
چگونگی‌ ارسال‌ مقاله:‌
ارسال مقالات توسط پست الکترونیکی و یا پست عادی امکان‌پذیر است. ارسال مقاله توسط دورنگار پذیرفته نمی‌شود. لطفاً نام نویسنده‌ای که مکاتبات بعدی با وی صورت می‌گیرد به همراه تمام امکانات ارتباطی با وی (آدرس پستی و پست‌الکترونیک، شماره تلفن و دورنگار) ذکر شود.
مقاله‌هایی که با پست عادی فرستاده می‌شوند،‌ بایستی به آدرس مجله ارسال شوند. متن مقاله به همراه چکیده، مراجع و توضیحات شکلها و جدولها بایستی (به صورت تک ستون،‌ فواصل یک خط در میان و یک روی صفحه) بر روی کاغذ سفید A4با حاشیه‌های پهن، در سه نسخه کامل تهیه و ارسال شوند.
لطفاً در صورت ارسال مجدد مقاله، تمام تصحیحات و تغییرات انجام شده بر طبق نظر داوران به صورت نکته به نکته ذکر شود.
مقاله‌هایی که توسط پست الکترونیک ارسال می‌شوند، بایستی با Microsoft Word XP (مطابق مقاله نمونه) تهیه شده و به آدرس JONSAT@aeoi.org.ir ارسال شوند.

. برای مقاله‌های فارسی از فونت Zar با اندازة 12 و برای مقاله‌های انگلیسی از فونت
Times New Roman با اندازة 11 استفاده شود.
پر کردن فرم تعهدنامه (که در وبگاه AEOI موجود است) الزامی است. ارسال فرم تعهدنامه در ابتدا به همراه مقاله باعث تسهیل در چاپ مقاله پس از پذیرفته شدن آن می‌شود.
نمونة‌ مقاله، فونتهای لازم، فرم تعهدنامه و فرم اشتراک در وبگاه مجله موجود است.
بررسی مقاله هایی که در چارچوب ضوابط ذکر شده نگارش و تدوین شده باشند، در الویت قرار می‌گیرد.

اشتراک‌ مجله‌
متقاضیان‌ اشتراک‌ می‌توانند فرم‌ درخواست‌ اشتراک‌ را تکمیل‌ نموده‌، به‌ همراه‌ فیش‌ بانکی‌ به‌ آدرس‌ دبیرخانه‌ مجله ‌ارسال‌ دارند.
 
آدرس مجله
تهـران‌ - انتهـای‌ خیابـان‌ کارگـر شمـالـی‌
                پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- سازمـان‌ انـرژی‌ اتمی‌ ایران
                دبیرخانه‌ مجله‌ علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای‌
                صندوق‌ پستی‌: 836-14395
                تلفن‌: 82063340
                دورنگار: 82063340
                وب سایت سازمان‌: www.aeoi.org.ir
                پست‌الکترونیکی‌:    JONSAT@aeoi.org.ir
 ‌

فايلها
nemooneh maghaleh.pdf 635.794 KB

نمونه مقاله

ZAR___SF.TTF 80.036 KB فونت
فرم اشتراک.doc 313.856 KB
فرم اشتراک.pdf 61.356 KB
تعهدنامه نويسندگان.pdf 98.653 KB