• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو
Download: Dr-Ghannadi.flv

گزارش رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در محضر مقام معظم رهبری