تلفنخانه سازمان: 82061 (021)  و   82060 (021)
خواهشمند است در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی، حفاظت در برابر اشعه، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دیگر بخش های سازمان با شماره های 82060 و 82061 تماس حاصل فرمایید.اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی:

نمابر: 02188221042     
رایانامه:  web_publicr[at]aeoi[dot]org[dot]irستاد خبری معاونت حفاظت و امنیت سازمان:
تلفن(24ساعته):  02188225555      پیامک:   09102111170


 
آدرس: تهران- انتهای کارگر شمالی- سازمان انرژی اتمی ایران
صندوق پستی: 1339-14155