منوی اصلی
حدمات الکترونیک
پرسشنامه
لطفا پرسشنامه های پرتوگیری با دز بیش از حد آستانه بررسی برای استفاده کنندگان از فیلم بج در 4 گروه شغلی طبق راهنمای داخل فرم پس از تکمیل امضا و حداکثر ظرف دوهفته به بخش دزیمتری دفتر حفاظت در برابر اشعه ارسال گردد.
فايلها
Special group.docx 14.413 KB
radiology group.docx 15.76 KB
nuclear medicin group.docx 14.864 KB
radiotrapy group.docx 14.411 KB
آخرين ويرايش صفحه
سه‌شنبه 4 ارديبهشت 1397 10:07:35
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 732600
تعداد بازديد کنندگان سايت: 40018624 تعداد بازديد زيرپورتال: 2614630 اين زيرپورتال امروز: 1392 سایت در امروز: 10681 اين صفحه امروز: 353
خط مشی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور یک مرجع ذیصلاح است که ماموریت حصول اطمینان از استفاده ایمن از انرژی هسته ای و منابع پرتوی کشور را با هدف حفاظت کارکنان ، مردم ، نسل های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان آور پرتو ها با در نظر گرفتن دو اصل : " حداکثر ایمنی معقول قابل دستیابی و" و " حداقل پرتوگیری معقول قابل دستیابی " ، عهده دار می باشد .
منوی کاربردی