دوشنبه 28 بهمن 1392


نصب دستگاههای  پرتو تشخیصی

نصب دستگاههای پرتو تشخیصی دست دوم
مجوز کار با اشعه
سنوات کار با اشعه(بازنشستگی)
تعیین مسئول فیزیک بهداشت
تاسیس مرکز جدید
تعیین گروه پرتوکاری
تمدید مجوز کار با اشعه
سایر
ارباب رجوعان محترم لطفا کلیه نامه های ارسالی به این امور خطاب به " مدیر کل امور حفاظت در برابر اشعه کشور" باشد. در غیر اینصورت نامه در دبیرخانه ثبت نخواهد شد.
الف- نکات مهم و ضروری جهت اخذ مجوز نصب دستگاههای  پرتو تشخیصی

- شماره سریال دستگاههای دارای مجوز ترخیص، از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به امورحفاظت در برابر اشعه اعلام و سپس در سیستم اطلاعات امور حفاظت در برابر اشعه ثبت می‌شود. درصورتی که شماره سریال دستگاه از سوی آن اداره کل به این امور اعلام نشده باشد، نقص مدرک با عبارت "دستگاه از نظر مستندات موجود در این امور فاقد مجوز ترخیص می‌باشد لذا لازم است مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت که در آن مشخصات دستگاه قید شده است ارسال گردد." ذکر می‌شود. این بدان معنی است که باید شرکت واردکننده (نمایندگی) پیگیری لازم را انجام دهد تا اطلاعات از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به این امور ارسال گردد.
- مرکز متقاضی باید موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری که در آن نوع دستگاه مورد استفاده اشاره شده باشد، را اخذ نماید.
لازم به ذکر است برای دستگاههایی مثل CT، آنژیوگرافی و CBCT موافقت اصولی جداگانه باید اخذ گردد. برای جابه‌جایی مرکز نیز موافقت اصولی جابه‌جایی یا نامه موافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه نیاز است.
- در هنگام ارسال درخواست تأیید مجوز کار با اشعه، ضروری است "فرم درخواست تأیید مجوز کار با اشعه" به‌صورت کامل و دقیق تکمیل شود (فقط صفحات 4، 5، 6، 10، 11 و 13) و از نوشتن "ایضاً" در فرم جداً خودداری شود. لازم به ذکر است این فرم در پیوست مدرک "ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی" در وب‌سایت این امور به آدرس inra.aeoi.org.ir دردسترس است.
- مسئول فیزیک بهداشت مراکز پرتوتشخیصی باید دارای مدرک حداقل کارشناسی رادیولوژی باشد.
- پرتوکاران شاغل در بخش اتاق عمل و آنژیوگرافی، گوارش و سنگ‌شکن که مدرک تحصیلی آنها غیرمرتبط است، باید دوره "مقدماتی حفاظت در برابر اشعه" را در یکی از مراکز مورد تأیید این امور طی و گواهی آن را ارائه نمایند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص رشته‌های مختلف به "دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه" (پیوست 3 - جدول پ3-2(مشاهده جدول)) مراجعه شود. این دستورالعمل نیز در وب سایت این امور به آدرس  inra.aeoi.org.ir در دسترس است.

بالای صفحه

ب‌-نکات مهم و ضروری جهت نصب دستگاههای  پرتو تشخیصی دست دوم
- از طرف فروشنده باید مشخصات دستگاه شامل نوع دستگاه، شماره سریال و شماره شناسه واحد قانونی به امور حفاظت در برابر اشعه اعلام گردد.
- خریدار باید مشخصات دستگاه شامل نوع دستگاه، شماره سریال، شماره شناسه واحد قانونی را به واحد قانونی اعلام نمایید.
- شرکت نصب‌کننده درخواست نصب دستگاه را همراه با شماره شناسه واحد قانونی دستگاه به امورحفاظت در برابر اشعه اعلام می‌نماید. (در مورد دستگاههای بالای ده سال عمر علاوه بر نمایندگان اصلی شرکت، شرکت‌های مورد تأیید که دارای پروانه اشتغال نصب و راه‌اندازی از این امور هستند، می‌توانند ارائه خدمات نمایند.)
- کنترل‌کیفی باید توسط شرکت ثالث و دارنده پروانه اشتغال از امور حفاظت در برابر اشعه انجام پذیرد. اسامی این شرکت‌ها در وب سایت این امور به آدرس  inra.aeoi.org.ir در دسترس می‌باشد.
- در صورتی که مرکزی دارای مجوز کار با اشعه است و قصد افزودن دستگاههای جدیدی به منابع پرتو خود را دارد، پس از اخذ مجوز نصب از این امور باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ صدور مجوز نصب نسبت به انجام کنترل کیفی اقدام و گزارش آن را به این امور ارسال نماید. اصلاح مجوز کار با اشعه و افزودن این دستگاه به لیست منابع پرتو، پس از آن صورت خواهد پذیرفت.
- برای دستگاههای جایگزینی نیازی به ارائه نقشه جدید و تأیید کروکی نیست.
- موافقت اصولی در هنگام ارائه به این امور باید معتبر باشد.
- اگر مجوز کار با اشعه مرکز فاقد اعتبار زمانی باشد، افزایش منابع پرتو (صدور مجوز نصب دستگاه جدید) انجام نخواهد شد تا زمانی که مرکز مجوز کار با اشعه را تمدید نماید. همچنین اگر مرکز قبلاً مجوز نصب گرفته ولی مجوز کار با اشعه دریافت نکرده است، مجوز نصب دستگاه جدید تا زمان اخذ مجوز کار با اشعه صادر نمی‌شود.
- کلیه کروکی‌های ارائه شده برای مجوز نصب باید ممهور به مهر معاونت بهداشتی پزشکی یا معاونت درمان وزارت بهداشت باشند و مکان دقیق نصب دستگاه در نقشه مشخص شده باشد.
- شرکت‌های دارای پروانه اشتغال کنترل‌کیفی موظف هستند در صورتی که یک دستگاه برچسب شماره شناسه واحد قانونی نداشته باشد، این موضوع را به واحد قانونی اعلام کنند.
-  ضروری است در صورت از کاراندازی، فروش یا واگذاری یک دستگاه رئیس مرکز این موضوع را به امور حفاظت در برابر اشعه اعلام نماید.
- در زمان اعلام وضعیت یک دستگاه باید به موارد زیر توجه شود:
الف: دستگاه فعال: یعنی دستگاه هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب: دستگاه غیرفعال: یعنی دستگاه سالم است ولی در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
ج: دستگاه اسقاط شده: دستگاه غیرقابل‌استفاده است و امکان استفاده مجدد آن وجود ندارد.
-  در صورت به‌کاراندازی مجدد دستگاه غیرفعال، ضروری است دستگاه کنترل‌کیفی شود و جهت افزودن آن به پیوست منابع پرتو مجوز کار با اشعه اصلاح پیوست منابع مجوز کار با اشعه انجام پذیرد.
- دستگاههای تک دندان باید از نمایندگی مجاز تهیه شوند. برای نصب آنها نیازی به اخذ مجوز نصب از واحد قانونی نیست.
-  مجوز نصب دستگاه پرتابل کیفی فقط به مراکز درمانی صحرایی، اورژانس حوادث غیرمترقبه، مراکز نظامی و سازمان‌های امدادگر در سوانح طبیعی داده می‌شود.
- در صورت جابه‌جایی مرکز لازم است ضمن ارائه موافقت اصولی از معاونت درمان دانشگاه و یا اداره صدور پروانه‌های وزارت بهداشت برای هر دستگاه مجوز نصب جداگانه گرفته شود.
- پزشک متخصص می‌تواند فقط در دو مرکز به‌عنوان مسئول فنی به‌صورت شیفت صبح و عصر در یک شهر و یا دو شهر نزدیک هم (درصورت معقول بودن مسافت به تشخیص واحد قانونی) مسئولیت داشته باشد.
- متخصص رادیولوژی فک و صورت نمی‌تواند به‌عنوان شخص مسئول بخش رادیولوژی معرفی شود.
- پزشک متخصص معرفی شده به‌عنوان شخص مسئول هر بخش باید دارای تخصص در زمینه فعالیت همان بخش باشد. به‌عنوان مثال، متخصص اورتوپد برای اتاق عمل اورتوپدی و متخصص مغز و اعصاب برای اتاق عمل مغز و اعصاب می‌توانند به‌عنوان شخص مسئول معرفی شوند، ولی متخصص رادیولوژی یا بیهوشی به‌عنوان شخص مسئول برای اتاق‌های عمل پذیرفته نمی‌شوند.
- معرفی پزشک عمومی به‌عنوان شخص مسئول برای مناطق محروم باید به تأیید معاونت سلامت وزارت بهداشت برسد.
- دستگاههای C-Arm در بخش اتاق عمل، دستگاه آنژیوگرافی در بخش آنژیوگرافی و دستگاه سنگ‌شکن در بخش سنگ‌شکن می توانند نصب شوند.

بالای صفحه

ج‌- نکات مهم و ضروری جهت اخذ مجوز کار با اشعه
- در صورت تعطیلی یک مرکز باید نامه تأیید معاونت درمان دانشگاه به این امور ارسال و وضعیت دستگاههای موجود در آن مرکز مشخص گردد.
- پزشک متخصص می‌تواند فقط در دو مرکز به عنوان مسئول فنی به‌صورت شیفت صبح و عصر در یک شهر یا دوشهر نزدیک هم (درصورت معقول بودن مسافت به تشخیص واحدقانونی) مسئولیت داشته باشد.
- درصورت تغییر پرتوکاران، ابتدا برای افراد جدید دزیمتر فردی فیلم بج تهیه گردد و سپس نسبت به اصلاح مجوز کار با اشعه با ارائه کپی مدرک تحصیلی و تکمیل "فرم درخواست ‌تایید مجوز کار با اشعه‌ در مراکز پرتوتشخیصی" اقدام شود.
- کنترل‌کیفی (آزمون‌های پذیرش) دستگاههای پرتوتشخیصی باید توسط شرکت‌های ثالث غیر از شرکت نصاب انجام شود.
- نامه‌های ارسالی باید خطاب به "مدیر کل دفتر امور حفاظت در برابر اشعه" نوشته شود.
- کلیه پرتوکاران اعم از مسئولین (شخص مسئول، مسئول فیزیک بهداشت) در هر بخشی که فعالیت می‌نمایند باید دزیمتر فردی فیلم بج مخصوص همان بخش را نیز داشته باشند.
- در تکمیل "فرم درخواست ‌تایید مجوز کار با اشعه‌ در مراکز پرتوتشخیصی" تعداد پرتوکاران و تخصص آنها باید با جدول پیوست 3 "دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه" (جدول پ3-2(مشاهده جدول)) مطابقت داشته باشد.

بالای صفحه

د‌-نکات مهم و ضروری جهت سنوات کار با اشعه
- درصورتی که فردی با استفاده از سنوات کار با اشعه بازنشسته شده باشد، نمی‌تواند مجددا به کار با اشعه اشتغال داشته باشد.
- پرتوکاران قبل از ارسال مدارک برای احتساب افزایش سنوات کار با اشعه، ابتدا با توجه به فرمول‌های ارائه شده در "دستورالعمل تعیین احتساب اقزایش سنوات کار با اشعه"، سوابق خود را ارزیابی کنند و در صورت داشتن شرایط، نسبت به ارسال درخواست اقدام کنند.
- نامه درخواست احتساب سنوات باید از آخرین جایی که فرد مشغول کار بوده است به امور حفاظت در برابر اشعه ارسال گردد.
- متقاضیان بازنشستگی تأمین اجتماعی باید در نامه درخواست مشخص کنند که مجوز صادر شده برای کدام شعبه سازمان تأمین اجتماعی صادر شود.
- برای مراکز نظامی تحت پوشش دفتر هماهنگی پرتو بجای تایید کارگزینی، نامه منابع انسانی مبنی بر کارکرد فرد، با ذکر تاریخ دقیق و محل خدمت امکان‌پذیر است.

بالای صفحه
 
ه- نکات مهم و ضروری جهت مسئول فیزیک بهداشت
- هر مرکز در صورت داشتن بیش از دو دستگاه، مسئول فیزیک بهداشت جداگانه معرفی نماید.
- مسئولین فیزیک بهداشت هر یک از  بخش‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوتراپی و آنژیوگرافی نمی‌توانند در سایر بخش‌ها مسئول فیزیک بهداشت باشند)
- مسئولیت فیزیک بهداشت بخش‌های اتاق عمل، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، سنگ‌شکن و گوارش می‌تواند به یک فرد واجد شرایط واگذار گردد.

بالای صفحه

و-نکات مهم و ضروری جهت تاسیس مرکز جدید
- برای درخواست کد اشتراک فیلم بج، ابتدا نامه درخواست همراه با موافقت اصولی، پروانه تأسیس، قرارداد تأسیس و یا پروانه مطب اخذ شده از دانشگاه علوم پزشکی به امورحفاظت در برابر اشعه ارسال می‌گردد و واحد قانونی پس از بررسی‌های لازم، کد اشتراک فیلم بج به مرکز اختصاص می‌دهد. سپس شرکت ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی فیلم بج پس از دریافت درخواست مرکز و انجام اقدامات لازم، نسبت به صدور اشتراک و ارسال دزیمتر فردی فیلم بج اقدام خواهد نمود.
- در بیمارستان‌ها که دارای بخش‌هایی مثل بخش رادیولوژی، اتاق عمل، گوارش، سنگ‌شکن، آنژیوگرافی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی هستند، باید دزیمتر فردی فیلم بج با کد اختصاصی برای هر بخش دریافت گردد.
- برای تمام پرتوکاران باید دزیمتر فردی فیلم بج تهیه شود.
- برای مراکز پزشکی هسته‌ای تهیه دزیمتر فردی فیلم بج برای منشی و خدمه الزامی است.

بالای صفحه

 
ز-نکات مهم و ضروری جهت تعیین گروه پرتوکاری
- تعیین گروه پرتوکاری پرتوکاران زمانی انجام می‌شود که مرکز دارای مجوز کار با اشعه معتبر باشد و نام پرتوکاران به پیوست مجوز کار با اشعه به ثبت رسیده باشد و در زمان درخواست، افراد دارای دزیمتر فردی فیلم بج باشند.
- اگر لیست دزیمتری با لیست پرتوکاران متفاوت باشد، باید نسبت به اصلاح مجوز کار با اشعه اقدام گردد.
- دستیاران رادیولوژی و یا رزیدنت‌ها تعیین گروه نمی‌شوند، مگر آنکه در استخدام دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشند.
- متخصص فک و صورت در صورتی که آن مرکز فاقد دستگاه پانورکس باشد، تعیین گروه نمی‌گردد.

بالای صفحه

ح -نکات مهم و ضروری جهت اخذ تمدید مجوز کار با اشعه
- جهت تمدید مجوز کار با اشعه باید کد رهگیری از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ارائه شود.
- کنترل کیفی‌های ارسالی دستگاهها باید دارای تاریخ معتبر (یک ساله) به همراه امضاء مسئول فنی بخش یا مرکز مربوطه همراه با مستندات و CD فایل اطلاعات باشد.
- فرم درخواست تأیید مجوز کار با اشعه باید به‌صورت دقیق و کامل تکمیل گردد.
- کلیه دستگاههای فعال، غیرفعال، اسقاط شده در فرم درخواست تایید مجوز کار با اشعه مشخص شوند.
- در بیمارستان‌ها که دارای بخش‌هایی مثل بخش رادیولوژی، اتاق عمل، گوارش، سنگ‌شکن، آنژیوگرافی پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی هستند، باید دزیمتر فردی فیلم بج جداگانه برای هر بخش دریافت گردد.
- هنگام تکمیل فرم، باید توجه شود که برای بخش‌های مختلف بیمارستان تعداد پرتوکاران با "دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه" تطبیق داشته باشد.

بالای صفحه

ط-نکات مهم و ضروری  عمومی
- در صورتی که مدارک از طرف متقاضی به‌صورت حضوری به دبیرخانه امور حفاظت در برابر اشعه در خیابان بیستم (شهید ابطحی) کارگر شمالی (امیرآباد) پلاک 101 تحویل شده باشد، مجوز صادر شده نیز از همان دبیرخانه قابل دریافت است. در غیراین‌صورت، مجوز از طریق پست عادی ارسال خواهد شد. بدیهی است زمان دریافت نامه‌ها بستگی به سیستم پست جمهوری اسلامی ایران دارد و کارشناسان این امور از زمان دقیق تحویل مدارک اطلاعی ندارند. در ضمن ارباب رجوعان می‌توانند با مراجعه به وب سایت این امور از آخرین وضعیت نامه خود در آدرس  inra.aeoi.org.ir  مطلع شوند.

بالای صفحه

بيشتر