چکیده:

با استفاده از معادله­ی فوکر- پلانک به بررسی تابع توزیع انرژی الکترون در فاصله­ی بین غلاف و سوخت در رآکتور هسته­ای 1000VVER- بوشهر پرداخته شد. در این راستا، با استفاده از روش حل عددی رونژ- کوتا معادله­ی فوکر- پلانک حل شده و رفتار غیرتعادلی الکترون­های عبوری در فاصله­ی بین غلاف و سوخت تحلیل شد. برای بالا بردن دقت کار از زبان برنامه­نویسی ++C استفاده شد. هم­چنین با به کارگیری کد مونت­کارلو 4GEANT، واکنش شکافت هسته­ای در میله­ی سوخت شبیه­سازی شده و تابع توزیع انرژی الکترون در فاصله­ی بین غلاف و سوخت هسته­ای به دست آمد. نتایج نشان داد که اغلب الکترون­ها در این ناحیه گرمایی بوده و تابع توزیع انرژی آن­ها از تابع توزیع ماکسول دور است. هم­چنین به بررسی اثر گاز کریپتون بر تابع توزیع انرژی الکترون­ پرداخته و ملاحظه شد که گاز کریپتون اثر ناچیزی بر تابع توزیع الکترون­ها دارد.

 

کلیدواژه­ها: ­توزیع انرژی الکترون، پلاسمای چند مؤلفه­ای، فاصله­ی بین غلاف و سوخت، رآکتور هسته­ای 1000-VVER
 مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای