تاریخ و زمان
شنبه 27 آبان 1396   02:15:22
پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی
جمعه 26 آبان 1396 18:02:08
تعداد بازديد اين صفحه: 4102
تعداد بازديد کنندگان سايت: 36419688 تعداد بازديد زيرپورتال: 2205714 اين زيرپورتال امروز: 952 سایت در امروز: 1798 اين صفحه امروز: 2
پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی

         راهبردها

v      بهره برداری بهینه از کلیه امکانات زیربنائی موجود 
v      بهره برداری بهینه از کلیه تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی 
v      تأمین نیروی انسانی متخصص طبق تشکیلات موجود 
v      گسترش همکاری و مشارکت مستمر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
v      گسترش همکاری و مشارکت مستمر با دانشگاهها و نهادها و ارگانهای ذیربط در امر پژوهش 
v      نوسازی ساختار و بهبود شیوه های مدیریت مرکز 
v      استفاده از کلیه امکانات و تجربیات موجود در صنعت کشور در جهت اهداف مرکز 
v      استفاده از مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای پژوهشی 
v      ایجاد زیرساختهای لازم و توسعه و تکمیل تجهیزات و امکانات موجود با بهره گیری از تجربیات گذشته و اطلاعات روز 
v      تلاش جهت حذف موانع و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل فعالیتهای پژوهشی v      ارتباط دائم با وزارت جهاد کشاورزی و وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمانها و نهادهایی که زمینه های فعالیت نزدیک به اهداف مرکز دارند 
v      ارتباط دائم با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهت استفاده از تجربیات استاتید دانشگاهها 
v      همکاری در آموزش و تربیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا با تخصصهای هسته‌ای 
v      شرکت فعال در مجامع علمی داخلی و خارجی 
v      ارتقاء سیستم نظارت و پیگیری 
v      برنامه ریزی و اجرای دوره‌های بازآموزی ، Work Shop و ... با همکاری ارگانهای داخل کشور و آژانس بین‌المللی 
v      ایجاد سیستم استاندارد مدیریت و کنترل کیفی درتحقیق و تولید (ISO, GMP
v      تلاش در واگذاری امتیاز تولیدات پژوهشکده و امکانات تشخیصی و درمانی به بخش خصوصی در چارچوب ضوابط و مقررارت سازمان