چهارشنبه 3 خرداد 1396   16:10:43
مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی
گفتگوی همزمان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 13:27:27
تعداد بازديد اين صفحه: 25316
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32486739 تعداد بازديد زيرپورتال: 281280 اين زيرپورتال امروز: 78 سایت در امروز: 12146 اين صفحه امروز: 4

نام خدمت: جذب نخبگان کشوری برای انجام پروژه های تحقیقاتی
 

مراحل اخذ خدمت:

1)      ارائه معرفی نامه از بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به گروه توسعه منابع انسانی
2)       مراجعه به واحدهای تابعه سازمان جهت بررسی توانمندیهای فرد برای اخذ پروژه یا طرح پس از تماس از طرف واحد مربوطه

3)      در صورت پذیرش از طرف واحد مربوطه:
ـ مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده
4)      ارائه فرم تکمیل شده پروپوزال طرح تحقیقاتی در صورت تائید پروژه از سوی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به واحد مربوطه

5)       ارائه مدارک زیر به گروه توسعه منابع انسانی:
ـ گزارش پیشر فت پروژه هرسه ماه یک بار جهت ارسال به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
ـ اتمام گزارش پروژه تحقیقاتی جهت ارسال به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح       
6)       پیگیری صدور کارت پایان خدمت از بنیاد نخبگان نیروهای مسلح