فرم‌ها و اطلاعیه‌های مندرج در این صفحه مربوط به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است.
 
فرم درخواست دوره پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای آیین نامه تحصیلات تکمیلی ویرایش دوم
فرم درخواست دوره پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
فرم درخواست دوره پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دستورالعمل فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه (داخل و خارج کشور)
فرم فرصت مطالعاتی شماره دو
فرم فرصت مطالعاتی شماره دو
فرم فرصت مطالعاتی شماره یک
فرم فرصت مطالعاتی شماره یک
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
فرم پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
 
اطلاعیه مهم و فوری دانش آموختگان
اطلاعیه تحویل رساله مخصوص دانشجویان دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه مهلت دفاع رساله و شرایط تمدید سنوات تحصیلی - مخصوص کلیه دانشجویان مقطع دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه دانشجویان دکتری پژوهشگاه 23-9-95
اطلاعیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 23-9-95
فرم 1 - فرم انتخاب واحد
فرم 1 - فرم انتخاب واحد
فرم 2 - فرم حذف و اضافه
فرم 2 - فرم حذف و اضافه
فرم 3 - فرم حذف اضطراری یک درس
فرم 3 - فرم حذف اضطراری یک درس
فرم 4 - فرم انصراف-مرخصی تحصیلی
فرم 4 - فرم انصراف-مرخصی تحصیلی
فرم 5 - فرم تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله-پیشنهاد رساله
فرم 5 - فرم تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله-پیشنهاد رساله
فرم 6 - فرم تایید گزارش(ویرایش جدید)
فرم 6 - فرم تایید گزارش(ویرایش جدید)
فرم 7 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه
فرم 7 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه
فرم 8 - فرم سمینار شش ماهه
فرم 8 - فرم سمینار شش ماهه
فرم 9 - معرفی داور
فرم 9 - معرفی داور
فرم 10 - درخواست تمدید سنوات تحصیلی
فرم 10 - درخواست تمدید سنوات تحصیلی
فرم 11 - فرم تحویل رساله
فرم 11 - فرم تحویل رساله
فرم 12 - تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 12 - تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل- دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل- دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل -دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل -دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 1-15- فرم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه و رساله در پژوهشگاه 23-09-95
فرم 1-15- فرم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه و رساله در پژوهشگاه 23-09-95
فرم 2-15- فرم  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله  به شرط پرداخت هزینه 23-09-95
فرم 2-15- فرم  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله  به شرط پرداخت هزینه 23-09-95
فرم 16-رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
فرم 16-رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
فرم 17- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 17- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 18-فرم تحویل امکانات و تجهیزات (ویرایش جدید)
فرم 18-فرم تحویل امکانات و تجهیزات(ویرایش جدید)
فرم 19-فرم آمادگی دفاع رساله
فرم 19-فرم آمادگی دفاع رساله
فايلها
اطلاعيه نهايي سال 1396.pdf 170.13 KB
فرم پيشنهاد رساله دکتري دانشجويان پژوهشگاه.pdf 192.473 KB
فرم پيشنهاد رساله دکتري دانشجويان پژوهشگاه.doc 304.64 KB
آئين نامه نگارش و تدوين پايان نامه و رساله دانشجويان دکتري پژوهشگاه.pdf 367.269 KB
آئين نامه نگارش و تدوين پايان نامه و رساله دانشجويان دکتري پژوهشگاه.docx 1.11 MB
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان دکتري پژوهشگاه در نيمسال اول 97-96.pdf 182.5 KB
فرم 20-فرم فرصت مطالعاتي شماره يک.doc 96.256 KB
فرم 20-فرم فرصت مطالعاتي شماره يک.pdf 104.842 KB
فرم 21-فرم فرصت مطالعاتي شماره دو.doc 82.432 KB
فرم 21-فرم فرصت مطالعاتي شماره دو.pdf 95.763 KB
دستورالعمل استفاده از فرصت م.pdf 266.819 KB
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان دک.pdf 183.093 KB
فرم پسا دکتري.pdf 169.93 KB
فرم پسا دکتري.docx 75.272 KB