اخبار و رویدادها
آخرین لیست شرکت‌های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی
قابل توجه شرکتهای دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش حفاظت در برابر اشعه
اطلاعیه قطعی سرویسهای اینترنتی سازمان مورخ 8 آذرماه 1396
قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار با منابع مولد پرتوهای غیر یون ساز
اطلاعیه شماره دو مربوط به شرکت های پرتونگاری صنعتی و وارد کنندگان دوربین های پرتونگاری صنعتی فاقد استاندارد ISO3999
راهنمای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی مرکز در سال 96
عدم امکان ندریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه برای دوره های آموزشی با تاریخ شروع بعد از اول شهریور 1396
ارائه هرگونه خدمات صدور مجوزهای قانونی منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونی
قابل توجه بازرگانان متقاضی مجوز ورود:لزوم ارائه شماره پرونده خود در سامانه جامع تجارت ابران به دفتر حفاظت در برابر اشعه
تمدید مهلت بارگذاری فیش در سامانه های اینترنتی تا اول تیرماه 1396
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
اطلاعیه مهم: پاسخگویی به درخواست های وارده پس از 21 اسفند 1395 بعد از 14 فروردین 1396
تغییر در نحوه پرداخت هزینه خدمات صدور مجوز در سامانه های اینترنتی
شرایط اخذ مجوز ورود/ترخیص چشمه های صنعتی با شکل ویژه
تعرفه خدمات دزیمتری فردی - هر نفر دو میلیون ریال
ورود هر گونه تجهیزات رادیوگرافی تک دندان دستی تا اطلاع ثانوی به کشور ممنوع می باشد
الزام واریز هزینه خدمات کارشناسی از ابتدای فروردین ماه سال 1395 فقط به حساب سیبا
پاسخ دهی به درخواست های وصول شده پس از تاریخ 22 اسفند 1394 ،بعد از تاریخ 14 فروردین 1395
برگزاری آزمون مهارت اندازه گیری مواد پرتوزا در نمونه های محیطی (INRA-PT-94-01)
1 2 3 4