اخبار و رویدادها
يكشنبه 29 مرداد 1396 راهنمای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه به اطلاع شرکت‌های برگزارکننده دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه می‌رساند نحوه تایید مدرسان دوره‌های آموزش طبق روال پیشین و توسط کمیته آموزش دفتر حفاظت در برابر اشعه، با لحاظ اطلاعیه مورخ 1396/03/07، انجام خواهد شد. در این ارتباط، “راهنمای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه” به عنوان راهنمایی جهت انتخاب مدرس برای تدریس در دوره‌های ذکر شده در دسترس قرار داده می‌شود. لازم به ذکر است از تاریخ 1396/08/01 نسخه نهاییِ “معیارهای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه” به‌عنوان بخشی از مدرک “ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه” بر سایت این دفتر قرار خواهد گرفت که ملاک قطعی تأیید مدرسان خواهد بود. فايلها
راهنماي تأييد صلاحيت مدرسان دوره‌هاي حفاظت در برابر اشعه.pdf 137.919 KB
بيشتر