تماس با ما
سه‌شنبه 27 آبان 1393
جهت ارتباط با مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و مدیریت های آن و ارایه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و پرسش ها می توانید از روش های زیر استفاده نمایید:

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور:
ایمیل:
INRA@aeoi.org.ir
دفتر امورحفاظت در برابر اشعه کشور: 
فاکس: 88221125 
تلفن گویا: 82067342   
ایمیل:
Nrpd@aeoi.org.ir

آدرس :
تهران- انتهای کارگر شمالی- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستی 1339-14155

.