لوگو سایت

گزارش خدمات

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت) شناسه خدمت ارزیابی کاهش میزان مراجعات حضوری بابت دریافت خدمات
تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1400 تعداد مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی  در سال 1400 ارایه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان 
1 صدرو مجوز افزایش منابع پرتوی(13031626000) 13031626000 7 7 0 0 خیر
2 صدور پروانه اشتغال مراکز کار با پرتو(13011627000) 13011627000 895 448 0 0 خیر
3 صدور پروانه اشتغال به منظور واردات منابع و دستگاه‌های پرتوی(13011628000) 13011628000 56 25 0 0 خیر
4 صدور گواهینامه آزمون های غیرمخرب صنعتی(13031629000)  13031629000 34 52 0 0 خیر
5 صدور مجوز احداث مراکز پزشکی هسته‌ای و پرتودرمانی(16021630000) 16021630000 34 26 0 0 خیر
6 صدور مجوز بهره‌برداری از مراکز پرتونگاری صنعتی(13011631000) 13011631000 7 6 0 0 خیر
7 صدور مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی(13011632000) 13011632000 6 3 0 0 خیر
8 صدور مجوز حمل منابع پرتوی(13031633000) 13031633000 116 62 0 0 خیر
9 صدور مجوز کار با اشعه(13011634000)  13011634000 0 0 1991 978 خیر
10 صدور مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا(16021635000) 16021635000 0 0 1193 477 خیر
11 صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی(13031636000) 13031636000 0 0 138 74 خیر
12 صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌های پرتوساز(13011637000) 13011637000 0 0 1840 1161 خیر
13 نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو(13031638000) 13031638000 0 0 2619 1101 خیر

 
login