لوگو سایت

پیام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خطاب به بازدیدکنندگان از پورتال رسمی سازمان انرژی اتمی

 
« حدیث آرزومندی »
اکنون پس از گذر جوامع بشری از فراز و نشیب‌های خطرخیز و گردابهای هول‌انگیز در سدۀ بیستم و در آستانۀ تثبیت فرآیند توسعۀ جهانی در دو دهۀ آغازین هزارۀ سوّم میلادی، این حقیقت بر همگان هویدا شده است که برای دستیابی به رشد متوازن و همه جانبه، ما را از حرکت در مسیر گسترش مرزهای دانش و دستیابی به فنّاوریهای نوین در سایۀ حراست از صلح و امنیّت جهانی، گریزی نیست.
از این چشم‌انداز، بسیاری از کشورهای جهان، رهیافت اصولی خود را در راستای گسترش کاربردهای فنّاوری های نوین در چارچوب برنامه‌های توسعه، تدوین نموده و از رهگذرِ بهره‌مندی از ظرفیّت‌های موجود در سطح ملّی و تعاملِ سازنده با دیگر صاحبان تجربه در عرصۀ بین‌المللی، حرکت در این مسیر را در سرلوحۀ اقدامات خود قرار داده‌اند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متّحد و در جایگاه یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام و برخوردار از منزلتی ویژه و یگانه در منطقۀ خاورمیانه، طی دهه‌های گذشته بر آن بوده است تا همراه و همگام با رشد پر شتاب بهره‌گیری از علوم و فنون نوین در عرصۀ جهانی و با عطف توجّه به الزاماتِ توسعۀ درون‌زا، در این فرآیند مشارکت نموده و ضمن بهره‌مندی از دستاوردهای مشترک معرفت بشری، جایگاه شایستۀ خود را در مقام کشوری دیر پا و تمدّن‌ساز تثبیت نماید.
سازمان انرژی اتمی ایران در راستای دستیابی به اهدافِ رهیافتِ یاد شده، تلاش خود را در مسیر یاری رساندن به این عزم ملّی بکار گرفته و به رغم اِعمال برخی تبعیض‌های ناروا، ضمن پایبندی و پافشاری بر حفظ اصول سیاست مستقل نظام اسلامی در قالب مصالح و منافع ملّی، توانسته است در چارچوب میثاق‌ها و تعهّدات بین‌المللی در راه گسترش کمّی و کیفی استفاده از فنّاوری صلح‌آمیز هسته‌ای گام نهاده و کوشش مستمر خود را در مسیر پایان بخشیدن به روند اِعمال سیاست استاندارد دوگانه هدایت نماید.
در عصر کنونی، دامنه و ژرفای کاربرد این فنّاوری در حوزه‌های مختلف حیات بشری به حدّی امتداد یافته است که بدون گرفتار آمدن در چنبرۀ اغراق گویی‌های گزافه گویانه، می‌توان گفت که بسیاری از ابعاد و زوایای پیدا و پنهان زندگی امروزین انسانها، به گونه‌ای تحت تأثیر این دستاورد علوم و فنون نوین قرار گرفته و در این میانه، کس را یارای انکار این حقیقت نیست.
امروزه در بخش تولید انرژی و در زمینه‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی، حضور راهگشای این فنّاوری به روشنی قابل مشاهده است و انتظار می‌رود در پرتو التزام عملی تمام کشورهای جهان به رویکرد اصولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر " اتم برای صلح" و اجرای مفاد کنوانسیون خلع سلاح جهانی، نگرانی‌های موجود پیرامون تولید، انباشت و بکارگیری تسلیحاتِ اتمی مرتفع شده و جهانیان برکنار از بیم و هراس در مورد بر هم خوردن موازنۀ وحشت و پیامدهای ناگوار عدم تعادل و توازن قوا در سطح بین‌المللی، از ثمرات و برکاتِ فنّاوری صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شوند.
این رؤیای ماست؛ هر چند تحقّق عینی و عملی این رؤیا با دشواریهای بسیار مواجه است امّا تلاش برای دستیابی به این هدف والا، وظیفۀ همۀ کسانی است که به جهانی عاری از تسلیحات کشتار جمعی می‌اندیشند و من آن روز را انتظار می‌کشم، حتّی روزی که دیگر نباشم.
"عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد هر که را در طلبت، همّت او قاصر نیست"

 
 علی‌اکبـر صالحی
 معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران
login