• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو

اثربخشی ایتریوم در درمان سرطان کبد ، داروی جدیدی از دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران