• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو

مصاحبه دکتر صالحی در حاشیه نمایشگاه « دستاوردهای هسته‌ای و موشکی » نظام جمهوری اسلامی ایران - قزوین