.
.
کاربرد در کشاورزی
اخبار
22:04:07 - 1393/12/23 شنبه
تمدید ارسال مقالات چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی... ...
مهلت ارسال مقالات برای چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی تا 15 ف...
10:37:03 - 1393/8/14 چهارشنبه
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی...
ثبت نام و ارسال مقالات در چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی...
15:11:09 - 1393/2/8 دوشنبه
تولید دو رقم برنج با عملکرد و کیفیت مطلوب با استفاده از پرتودهی...
برنج دومین غله پرمصرف کشور می¬باشد. برهمین اساس اصلاح این گیاه در جهت افزایش عملکرد همراه با حفظ کیف...
14:59:27 - 1393/2/8 دوشنبه
افزایش انبارمانی سیب زمینی و سیر با استفاده باریکه الکترونی...
دو محصول سیب زمینی و سیر از محصولات مهم کشاورزی ایران می باشند که طی انبارداری به علت جوانه زنی و فس...
تصاویر
ویدئو
مستندات
مستندات بخش کشاورزی:
 
رویدادها
رویدادها