1400/3/25 سه‌شنبه
1400/3/3 دوشنبه
لوگو سایت

هسته‌ای/علمی/پژوهشیهسته‌ای/علمی/پژوهشی

شماره جدید فصلنامه «هسته» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه «هسته» منتشر شد

«هسته» یک نشریه علمی- ترویجی است که هدف از انتشار آن تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه علوم هسته‌ای و کاربرد پرتوها در صنعت، کشاورزی و پزشکی با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآور یها و فناور یهای نوین است. صاحب امتیاز نشریه هسته مرکز تحقیقات سلامت و کشاورزی البرز می‌باشد. نشریه هسته از همکاری همه مخاطبان خود، به گرمی استقبال می کند.(شماره3 بهار1400)

16:12 - 1400/4/15بیشتر

شماره جدید فصلنامه «هسته» منتشر شد

«هسته» یک نشریه علمی- ترویجی است که هدف از انتشار آن تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه علوم هسته‌ای و کاربرد پرتوها در صنعت، کشاورزی و پزشکی با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآور یها و فناور یهای نوین است. صاحب امتیاز نشریه هسته مرکز تحقیقات سلامت و کشاورزی البرز می‌باشد. نشریه هسته از همکاری همه مخاطبان خود، به گرمی استقبال می کند.(شماره3 بهار1400)

16:12 - 1400/4/15بیشتر

123456789>>>

پربازدیدترین ها

login