• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو

مصاحبه ی دکتر صفاری نطنزی در سمینار سطح بالای همکاری های هسته ای بین المللی ایران و اتحادیه اروپا