تاریخ و زمان
دوشنبه 5 فروردين 1398   21:14:32
پژوهشکدة فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای
دوشنبه 5 فروردين 1398 13:39:48
تعداد بازديد اين صفحه: 8443
تعداد بازديد کنندگان سايت: 47099315 تعداد بازديد زيرپورتال: 2511949 اين زيرپورتال امروز: 446 سایت در امروز: 13426 اين صفحه امروز: 1
پژوهشکدة فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

اهداف کلان

سازمان انرژی اتمی ایران در تاسیس  پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای  اهداف کلان  و بلند مدتی را  در حوزة  فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای  از طریق پژوهشهای  نظری و کاربردی در جهت نیل به اهداف سازمان و پاسخگویی به نیازها و ضرورت های کشور دنبال مــی کند که این اهداف عبارتند از:

1.   ایجاد بستر های لازم برای پژوهش های پایه در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای  و تمام زیر شاخه های آن .

2.   ایجاد و توسعه زیربناهای علمی، فنی، آزمایشگاهی به منظور توسعه و شکوفایی دانش های بنیادی در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هســـته ای. 

3.   کسب و ایجاد نوآوریهای لازم در زمینه دانش های بنیادی  و کاربردی در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای. 

4.   کاربردی نمودن بخش هایی از فعالیت های پژوهشی در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای  به منظور رفع نیاز کشور در بخش های علوم، صنایع و خدمات.

5.   تربیت و پرورش متخصصین و دانشمندان در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای و افزایش تعداد آنها در کشور.

6.   افزایش مهارتهای تخصصی دانشمندان  فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای کشور،  به منظور استفاده از خدمات فنی و مشاوره ای آنها در سازمان انرژی اتمی ایران، صنایع مختلف و خدمات.

7.   توسعه مرزهای دانش بنیادی و کاربردی فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای در کشور و تعامل سازنده با کشورهای دیگر.

8.   طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات اندازه گیری و تشخیصی پارامترهای هسته ای مورد نیاز سازمان انرژی اتمی و بخشهای مختلف صنایع و خدمات.

9.   طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از سیستم ها، دستگاهها و راکتورهای کوچک و بزرگ در علوم و فنون مرتبط با  فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای به منظور استفادة تحقیقاتی و کاربردی از آنها توسط محققان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی و دیگر بخشهای مختلف علمی، دانشگاهی، صنایع و خدمات کشور.

10. پژوهش در زمینه پلاسمای محصور شده در میدان های اپتیکی و مغناطیسی و فن آوری های وابسته به آن به منظور دستیابی به همجوشی هستــه ای کنترل شده.

11. دستیابی به دانش و فناوری های لازم برای ساخت راکتور های گداخت هسته ای.

12. ارتقاء و بهینه سازی تجهیزات  و دستگاههای موجود  در صنعت هسته ای کشور.