لوگو سایت

بیانیه راهبرد مشارکت‌های مردمی


راهبرد مشارکت مردمی سازمان انرژی اتمی ایران در تهیه تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، روشهای اجرایی و تعرفه‌های خدمات

سازمان انرژی اتمی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، برای تامین راهبرد مشارکت مردمی، متناسب با نوع مخاطبین دو رویکرد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف - راهبرد مشارکت برای مشتریان: سازمان انرژی اتمی ایران به منظور جلب مشارکت فکری درخصوص افراد حقیقی یا حقوقی که به صورت متناوب با سازمان ارتباط دارند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند خودرا ملزم به جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای آنها می‌داند. برای این منظور فرایندی تدارک دیده خواهد شد که طی آن کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای کاری خودرا که مبنای ارائه خدمات هستند، پیش از ابلاغ، از طریق پروفایل اختصاصی آنها در پورتال این سازمان یا آدرس پست الکترونیکی اختصاصی در اختیار این گروه از مخاطبین قراردهد و در بازه زمانی مشخص، نسبت به جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای آنها اقدام و نتیجه بررسی را به اطلاع آنها برساند.

ب - راهبرد مشارکت برای عموم مردم: سازمان انرژی اتمی ایران به منظور جلب مشارکت فکری عموم مردم در خصوص تمامی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای ارائه خدمات، از طریق پورتال این سازمان، همواره اقدام به جمع‌آوری نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مردم می نماید و خود را ملزم به بررسی و پاسخگویی به آنها می‌داند.

لینک مشارکت مردمی