.
.
اخبار
12:00:59 - 1393/3/5 دوشنبه
طراحی و ساخت دستگاه آشکار ساز وجود مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک...
هدف از انجام این پروژه در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایجاد امکان آشکار سازی وجود مواد پرتوزا در وس...
11:56:51 - 1393/3/5 دوشنبه
طراحی و ساخت دزیمتر قابل حمل هوشمند...
هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت دزیمتری با قابلیت اندازه گیری دز در هر نوع محیط دلخواه می‌باشد....
11:23:15 - 1393/2/17 چهارشنبه
استقرار استاندارد بینالمللی ISO/IEC 17025در آزمایشگاههای مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور...
به همت مدیران و متخصصین مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و در اجرای سیاستهای نظام مند نمودن فعالیت های م...
تصاویر
ویدئو
رویدادها
رویدادها