منوی مرکز

با عنایت به ضرورت بازبینی سالیانه لیست تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران، پیشنهادات و ضوابط در مورد واردات کالاهای مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1) لیست تعرفه‌ کلیه کالاهایی که تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران قرار دارد به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

2) شماره تعرفه‌های مندرج در لیست مذکور که با علامت یک ستاره(*) مشخص گردیده، به هنگام ترانزیت نیز لازمست مجوز اخذ نمایند.

3 ) شماره تعرفه‌های لیست پیوست که با علامت دو ستاره(**) مشخص گردیده، نیاز به اخذ مجوز ورود ندارند ولی به هنگام ترخیص و ترانزیت لازم است مجوز دریافت نمایند.

4)واردکنندگان کالای تحت تعرفه شماره38220000 "کیت‌های آزمایشگاهی(کیت‌های هورمونی) نشاندارشده با مواد پرتوزا (رادیوایمنواسی)" باید دارای پروانه معتبر واردات کالای مورد درخواست از امور حفاظت در برابر اشعه کشور باشند و در غیر این‌صورت لازمست نسبت به اخذ مجوز موردی برای ورود اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوفه باید با اخذ مجوز قبلی از این امور انجام پذیرد.

5) با توجه به این‌که پرتوهای ماوراءبنفش دستگاه‌های برنزه کننده پوست که با نام‌های مختلف نظیر برنزه‌کننده، سولاریوم، حمام آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی(Sun beds, Tanning device, Solarium) و غیره به منظور زیبایی پوست تحت تعرفه‌های 90182000، 901849، 901890، 902750، 902780 و ... وارد کشور می‌گردند، می‌تواند خطراتی برای افراد ایجاد کند، واردات این‌گونه دستگاه‌ها به کشور به‌طورکلی ممنوع اعلام می‌گردد.

دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور
فايلها
تعرفه سال 1397.pdf 51.764 KB
تعرفه سال 1398.pdf 283.781 KB
بيشتر