تاریخ و زمان
سه‌شنبه 6 اسفند 1398   00:08:19
منوی اصلی
تعداد بازديد اين صفحه: 24482
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56226313 تعداد بازديد زيرپورتال: 3333262 اين زيرپورتال امروز: 376 سایت در امروز: 404 اين صفحه امروز: 1

معرفی مرکز
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور یک مرجع نظارتی دولتی است که برای توسعه ایمنی در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی و نظام‌مند کردن استفادة ایمن از انرژی هسته‌ای و منابع پرتو به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها در سطح کشور تشکیل شده است.
این مرکز با حفظ استقلال موثر، از طریق "تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی هسته‌ای ‌و پرتوی"، "ارزیابی ایمنی"، "صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری و مجوزهای مرتبط" و "بازرسی، نظارت و اعمال قانون" نظارت‌های قانونی خود را اعمال می‌نماید.
این مرکز، در چهارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، اصول، ضوابط، رهنمودها و استانداردهای ایمنی پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مراجع نظارتی سایر کشورها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و برحسب مورد پس از مطابقت با قوانین موجود کشور و تشخیص مرکز مورد پذیرش، اصلاح یا رأساً اقدام به تدوین می‌نماید تا در سطح کشور اجرا شود.
نظام‌ مدیریت مرکز، با بهره‌گیری از الزامات استاندارد(GS-R-3 2006) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز راهنمای‌کاربردی (GS-G-3.1 2006) و ‌مدرک (GSR Part1 2010) ایجاد شده است. آنچه که در نظام مدیریت مرکز دارای اهمیت می‌باشد این است که ‌ایمنی باید در کلیه سطوح مدیریتی برای برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ایمنی هسته‌ای و پرتوی ، به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر تلقی شده و کمبودهای احتمالی و ملاحظات اقتصادی نباید اصول ایمنی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز، حوزه‌های کاری زیر را در بر می‌گیرد.
- تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی،
- فعالیت‌های مرتبط با کار و یا حمل‌ونقل منابع پرتو و پسمان‌های پرتوزا،
- فعالیت‌های مدیریت پسمانداری،
- هرگونه فعالیت یا واقعه‌ای‌که ممکن است منجر به‌آلودگی یا پرتوگیری مردم از طریق منابع طبیعی یا مصنوعی گردد، و
- مقررات این تأسیسات و فعالیت‌ها.
فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز نظام در تأسیسات هسته‌ای و پرتوی و منابع تولید پرتو، در طی دوره عمر آن‏ها و نیز در کلیه مراحل انتخاب ساخت‌گاه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی ادامه خواهد داشت.


چشم انداز :
استقرار یک نظام ایمنی هـسته‌ای در کشـور به گونـه‌ای که به جامعـه اطمیـنان دهد تأسیسات هستـه‌ای و پرتـوی و انجـام فعالیـت‌هـای مرتبـط ایمـن بـوده و پـرتـوگیـری کـارکنـان، مــردم، نسـل‌های آینـده و آلـودگی پرتوی محیطزیست به حداقل ممکن قابل دستیابی کاهش می‌یابد.


ماموریت :

حصـول اطمیـنان از استـفاده ایمـن و امـن از انـرژی هسـته‌ای و منابع پرتو در کشـور با هدف حفـاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست دربرابر اثرات زیان‌بار پرتوها.


شرح وظایف مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور:

•  انجام کلیه اقدامات لازم به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها؛
•  تهیه، تصویب، ابلاغ، به‌روزرسانی و انتشار ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی، با بهره‌گیری از استاندارد‌های بین‌المللی بویژه استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
•  ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق و لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  انجام نظارت و بازرسی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی؛
•  اعمال اقدامات الزام‌آور (اجباری) در مورد بهره بردارانی که از الزامات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی تخطی یا عدول کرده اند؛
•  همکاری با مراجع ذیربط دولتی و ارائه مشاوره، راهنمائی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست، آمادگی و برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری، حفاظت فیزیکی از تأسیسات و مواد هسته ای و ترابری مواد پرتوزا؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه حسابرسی و کنترل منابع پرتوزا و مواد هسته‌ای و تهیه ضوابط و الزامات لازم در سطح کشور؛
•  توسعه فناوری و انجام تحقیقات و استفاده از نتایج در زمینه  های ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی؛
•  اطلاع‌رسانی درزمینه امور مربوط به ایمنی هسته ای و حفاظت پرتوی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات هسته ای و پرتوی؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی؛
•  ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست در محدوده سرزمین جمهوری اسلامی ایران شامل تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط؛
•  استفاده از خدمات مشاوران، مؤسسات علمی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل (داخلی و خارجی) از طریق عقد قرارداد؛
•  برقراری ارتباط و همکاری با نظام ایمنی هسته ای سایر کشورها، سازمان‌ها و مراکز بین المللی، به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حضور مستمر در مجامع بین المللی؛
•  ایفای نقش ملی درزمینه کنوانسیون های مرتبط؛


شرح وظایف دفتر امور حفاظت دربرابراشعه:

•  تهیه، تدوین و به  روزرسانی ضوابط، مقررات، رهنمودها و استانداردهای حفاظت دربرابراشعه؛
•  ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت  های پرتوی؛
•  صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق، لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت  های پرتوی؛
•  نظارت و بازرسی بر: کلیه فعالیت  های مرتبط با منابع پرتو مطابق با قانون حفاظت دربرابراشعه؛ حسن اجرای ضوابط و مقررات جهت حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست؛ و مراکز ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های پرتوی نظیر آموزش و دزیمتری؛
•  اعمال اقدامات الزام‌آور به اشخاص حقیقی و حقوقی که از الزامات قانونی حفاظت دربرابر اشعه تخطی یا عدول کرده‌اند؛
•  ایجاد یک سیستم مکانیزه به‌منظور تسهیل در اجرا، کنترل و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با دفتر امور حفاظت در برابر اشعه؛
•  ایجاد و به  روزرسانی بانک اطلاعاتی از مراکز کار با پرتو، پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی؛
•  ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست و تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط و ناشی از فعالیت  ها در قلمروی سرزمینی؛
•  کنترل و پایش پرتوی لحظه  ای کشور به‌منظور آشکارکردن به‌موقع هرگونه وضعیت غیرعادی؛
•  انجام تحقیقات و بررسی جامع اثرات رادیولوژیکی در: مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا؛ مراکز پزشکی و بیماران؛ پرتوگیری های ممتد؛ پرتوهای غیریونساز نظیر UV، تلفن همراه و مایکروویو؛
•  همکاری با مراجع ذیربط دولتی در چهارچوب وظایف قانون حفاظت در برابر اشعه؛
•  ارائه مشاوره و راهنمایی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست و همکاری با مراجع ذیربط دولتی؛
•  همکاری و مشاوره در تشخیص و رسیدگی به فوریت  های پرتوی ناشی از پرتوهای یونساز و غیریونساز؛
•  اطلاع  رسانی درزمینه امور مربوط به حفاظت دربرابراشعه در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات وفعالیت  های پرتوی؛
•  همکاری با مؤسسات علمی تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها و مجامع بین  المللی؛
•  ایفای نقش نقطه تماس ملی درزمینه کنوانسیون  های اعلام فوری سوانح هسته  ای و کمک  رسانی به‌هنگام وقوع سوانح هسته ای.


شرح وظایف دفتر امور ایمنی و فوریت‌های هسته‌ای:

• تهیه، تدوین و به‌روز‌رسانی ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی و امنیت هسته‌ای.
• ارزیابی مدارک مرتبط با ایمنی و امنیت هسته‌ای:

- مدارک، اطلاعات و اسناد ایمنی و امنیت هسته‌ای؛
- مدارک، اطلاعات و اسناد دوره‌ای ایمنی و امنیت هسته‌ای؛
- اسناد مربوط به ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل وضعیت‌های غیرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای؛
- ممیزی از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات ، به‌منظور حصول اطمینان از وجود سیستم مطلوب مدیریت کیفیت برای انجام فعالیت‌ها در حیطه کاری آن‌ها؛

• صدور مجوز برای فعالیت‌ها و ارائه پیشنهاد صدور پروانه برای انتخاب محل، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، از کاراندازی  تأسیسات

- بررسی مدارک متقاضیان کارگردانی راکتورهای هسته‌ای و تحقیقاتی و ارائه پیشنهاد صدور پروانه با رعایت کامل ضوابط ایمنی هسته‌ای

• نظارت و بازرسی تاسیسات هسته‌ای به‌منظور حصول اطمینان از:

- رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و امنیت هسته‌ای در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای؛
- رعایت شرایط اعتباری پروانه‌ها و یا مجوزها؛
- ساخت تجهیزات در کارخانجات سازنده، فرآیند نصب تجهیزات، تست‌ها، تعمیرات، فرآیند راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای به‌خصوص نیروگاه‌های هسته‌ای؛
- شناسایی وضعیت‌های غیرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای؛
- رعایت الزامات در سیستم ملی و کنترل مواد و تأسیسات هسته‌ای.


شرح وظایف دفتر خدمات هسته ای و پرتوی:

• انجام اقدامات لازم در پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز دفاتر مرکز؛
• نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی اقلام وارداتی نظیر مواد غذائی و ضایعات فلزی در مبادی ورودی و خروجی کشور در شرایط عادی و اضطراری؛
• توسعه فناوری و انجام تحقیقات مرتبط با موضوعات ایمنی هسته‌ای
• تعیین و توسعه به‌کارگیری استانداردهای مورد نیاز مرکز؛
• تأیید صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب شاغل در تأسیسات هسته‌ای؛
• ارائه مشاوره‌های فنی در جهت تأمین نیازهای فنی مرکز؛
• تدوین استانداردهای ضروری مرکز با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی بویژه استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
• ارائه خدمات آزمون‌های غیرمخرب در انجام بازرسی‌های فنی و مشاوره‌ای مرکز؛
• همکاری در جهت ارتقای ایمنی هسته‌ای با مؤسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها
• بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم درزمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت درزمینه بازرسی‌های فنی در شرایط عادی و اضطراری؛
• ارتباط و همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران درزمینه تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط با آزمون‌های غیرمخرب و صنایع هسته‌ای؛
• ارائه مشاوره فنی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور درزمینه آزمون‌های غیرمخرب و
• ارتباط، همکاری و مشارکت فعال در انجمن‌های علمی مرتبط و  حمایت از کنفرانس‌های علمی آزمون‌های غیرمخرب و بازرسی فنی؛

بيشتر