اخبار و رویدادها
آخرین لیست شرکت‌های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی
فرم اسقاط دوربین های پرتونگاری صنعتی
پاسخ دهی به درخواست های وصول شده پس از تاریخ 22 اسفند 1397،بعد از پایان تعطیلات سال جدید
برگزاری اولین دوره مدیریت آموزش حفاظت در برابراشعه بر مبنای IAEA Safety Report Series 20 در سازمان انرژی اتمی
قابل توجه كليه موسسات داراي مجوز و يا متقاضي دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزش حفاظت در برابر اشعه:انطباق با ضوابط جديد
فرم تعهد مسئولیت نگهداری موقت دستگاه های پرتوساز تا زمان اخذ پروانه
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
ثبت درخواست تایید ثبت سفارش مراکز دارای پروانه اشتغال واردات
قابل توجه موسسات داراي مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعه : ضوابط برگزاری دوره هاي تخصصي
هرگونه تصويربرداري پرتوي از بيماران به منظور مقاصد بيمه اي ممنوع مي باشد
فایل اکسل مربوط به فرم شماره 2 پیوست ضوابط دریافت پروانه واردات دستگاه های مولد لیزر/پرتوهای رادیویی
قابل توجه مراكز داراي پروانه اشتغال واردات
تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 97
الکترونیکی شدن فرآیند مجوز ترخیص از طریق سامانه خدمات دفتر برای تمامی مراکز دارای پروانه اشتغال واردات، از ابتدای اردیبهشت ماه 1397
پرسشنامه های پرتوگیری با دز بیش از حد آستانه بررسی برای استفاده کنندگان از فیلم بج در 4 گروه شغلی
قابل توجه شرکتهای دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش حفاظت در برابر اشعه
اطلاعیه قطعی سرویسهای اینترنتی سازمان مورخ 8 آذرماه 1396
قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار با منابع مولد پرتوهای غیر یون ساز
اطلاعیه شماره دو مربوط به شرکت های پرتونگاری صنعتی و وارد کنندگان دوربین های پرتونگاری صنعتی فاقد استاندارد ISO3999
راهنمای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
1 2 3 4 5