اخبار و رویدادها
فرم تعهد مسئولیت نگهداری موقت دستگاه های پرتوساز تا زمان اخذ پروانه
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
ثبت درخواست تایید ثبت سفارش مراکز دارای پروانه اشتغال واردات
آخرین لیست شرکت‌های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی
قابل توجه موسسات داراي مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعه : ضوابط برگزاری دوره هاي تخصصي
هرگونه تصويربرداري پرتوي از بيماران به منظور مقاصد بيمه اي ممنوع مي باشد
فایل اکسل مربوط به فرم شماره 2 پیوست ضوابط دریافت پروانه واردات دستگاه های مولد لیزر/پرتوهای رادیویی
قابل توجه مراكز داراي پروانه اشتغال واردات
تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 97
الکترونیکی شدن فرآیند مجوز ترخیص از طریق سامانه خدمات دفتر برای تمامی مراکز دارای پروانه اشتغال واردات، از ابتدای اردیبهشت ماه 1397
پرسشنامه های پرتوگیری با دز بیش از حد آستانه بررسی برای استفاده کنندگان از فیلم بج در 4 گروه شغلی
قابل توجه شرکتهای دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش حفاظت در برابر اشعه
اطلاعیه قطعی سرویسهای اینترنتی سازمان مورخ 8 آذرماه 1396
قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار با منابع مولد پرتوهای غیر یون ساز
اطلاعیه شماره دو مربوط به شرکت های پرتونگاری صنعتی و وارد کنندگان دوربین های پرتونگاری صنعتی فاقد استاندارد ISO3999
راهنمای تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی مرکز در سال 96
عدم امکان ندریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه برای دوره های آموزشی با تاریخ شروع بعد از اول شهریور 1396
ارائه هرگونه خدمات صدور مجوزهای قانونی منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونی
قابل توجه بازرگانان متقاضی مجوز ورود:لزوم ارائه شماره پرونده خود در سامانه جامع تجارت ابران به دفتر حفاظت در برابر اشعه
1 2 3 4 5