اخبار و رویدادها
لیست تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان در سال 1399
برقراری مجدد سرویس دهی خدمات الکترونیک دفتر
آخرین لیست شرکت‌های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی
لزوم تمديد يا اصلاح مجوز كار با اشعه جهت دسترسي به سامانه درخواست راديودارو مربوط به شرکت پارس ايزوتوپ
تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 98
قابل توجه متقاضیان واردات اقلام و کالاهای غیرپرتوی مرتبط با تعرفه های تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران
دانلود مدرک دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه (بازنگری سه)
انواع مجاز دزیمترهای فردی قرائت غیر مستقیم برای مراکز کار با پرتو
فرم اسقاط دوربین های پرتونگاری صنعتی
پاسخ دهی به درخواست های وصول شده پس از تاریخ 22 اسفند 1397،بعد از پایان تعطیلات سال جدید
برگزاری اولین دوره مدیریت آموزش حفاظت در برابراشعه بر مبنای IAEA Safety Report Series 20 در سازمان انرژی اتمی
قابل توجه كليه موسسات داراي مجوز و يا متقاضي دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزش حفاظت در برابر اشعه:انطباق با ضوابط جديد
فرم تعهد مسئولیت نگهداری موقت دستگاه های پرتوساز تا زمان اخذ پروانه
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
ثبت درخواست تایید ثبت سفارش مراکز دارای پروانه اشتغال واردات
قابل توجه موسسات داراي مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعه : ضوابط برگزاری دوره هاي تخصصي
هرگونه تصويربرداري پرتوي از بيماران به منظور مقاصد بيمه اي ممنوع مي باشد
فایل اکسل مربوط به فرم شماره 2 پیوست ضوابط دریافت پروانه واردات دستگاه های مولد لیزر/پرتوهای رادیویی
قابل توجه مراكز داراي پروانه اشتغال واردات
الکترونیکی شدن فرآیند مجوز ترخیص از طریق سامانه خدمات دفتر برای تمامی مراکز دارای پروانه اشتغال واردات، از ابتدای اردیبهشت ماه 1397
1 2 3 4 5