اخبار و رویدادها
يكشنبه 6 آبان 1397 ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
کاربر محترم جهت ارتباط مستقیم با مدیرکل محترم دفترحفاظت در برابر اشعه و ارسال هرگونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به ایشان می توانید از طریق پست الکترونیکی nrpd@aeoi.org.ir اقدام نمایید. یادآور می شود پست الکترونیکی مذکور شخصا توسط آن مقام محترم بررسی شده و بطور قطع به موارد ارسال شده ترتیب اثر داده خواهد شد.
همچنین جهت ارتباط حضوری با مدیر کل محترم و بررسی مشکلات و ارائه نظرات می توانید در جلسات حضوری در یک روز از هفته پایانی هر ماه از ساعت 13 تا 15 واقع در ساختمان امور مراجعین شرکت نمایید .
جهت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با دفتر حفاظت در برابر اشعه (شماره تلفن های 82067301 و 82067302) تماس بگیرید.
آدرس : خیابان کارگر شمالی ، خیابان بیستم (ابطحی) ، پلاک 101 ، ساختمان امور مراجعین .
بيشتر