اخبار و رویدادها
سه‌شنبه 30 آبان 1396 اطلاعیه قطعی سرویسهای اینترنتی سازمان مورخ 8 آذرماه 1396 به اطلاع می رساند بدلیل اصلاحات زیرساختی در شبکه اینترنت سازمان تمامی سریسهای اینترنتی سازمان روز چهارشنبه 8 آذرماه 1396 قطع می باشد.
بيشتر