اخبار و رویدادها
چهارشنبه 9 خرداد 1397 تعرفه خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 97

قابل توجه متقاضیان دریافت خدمات

در راستای اجرای ابلاغیه قانون بودجه سال 1397 مجلس شورای اسلامی تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد.

بدیهی است ارائه خدمات در سال 97 بر اساس تعرفه‌های تعیین شده انجام خواهد پذیرفت.
در این تعرفه برای تاخیر در تمدید پروانه/مجوز جرایم ریالی در نظر گرفته شده است که جهت جلوگیری از مواجهه با جرایم تاخیر لازم است دارندگان پروانه درخواست خود را حداقل 2 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه / مجوز به واحد قانونی ارائه نمایند.

دریافت فایل تعرفه سال 97

 

فايلها
تعرفه هاي سال 1397.pdf 492.982 KB
تعرفه صدور مجوزها سال 97.pdf 50.372 KB
بيشتر