اخبار و رویدادها
سه‌شنبه 6 شهريور 1397 فایل اکسل مربوط به فرم شماره 2 پیوست ضوابط دریافت پروانه واردات دستگاه های مولد لیزر/پرتوهای رادیویی قابل توجه شرکت های وارد کننده دستگاه های مولد لیزر و پرتوهای رادیویی دارای پروانه
فایل اکسل مربوط به فرم شماره 2 پیوست ضوابط دریافت پروانه واردات دستگاه های مولد لیزر/پرتوهای رادیویی جهت اخذ اطلاعات دستگاه های غیر یون ساز وارد شده توسط شرکت های وارد کننده دارای پروانه از طریق دانلود فایل پیوست قابل دریافت می باشد.
فايلها
Form2_3.xlsm 75.677 KB
بيشتر