اخبار و رویدادها
شنبه 10 شهريور 1397 هرگونه تصويربرداري پرتوي از بيماران به منظور مقاصد بيمه اي ممنوع مي باشد بر اساس پيگيري هاي به عمل آمده توسط دفتر حفاظت در برابر اشعه در خصوص پرتوگيري هاي غيرضروري، با توجه به ابلاغيه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران (فایل پيوست)، لازم است از هرگونه تصويربرداري پرتوي از بيماران صرفا به منظور تاييد بيمه هاي تکميلي جلوگيري به عمل آيد. فايلها
ابلاغيه بيمه مرکزي.jpg 492.545 KB
بيشتر