اخبار و رویدادها
چهارشنبه 18 مهر 1397 ثبت درخواست تایید ثبت سفارش مراکز دارای پروانه اشتغال واردات

بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور تسهیل فرایند تایید ثبت سفارش کلیه مراکز دارای پروانه اشتغال واردات از دفتر حفاظت در برابر اشعه،  از تاریخ 1397/08/01 شرکت های مزبور می توانند از طریق کارتابل الکترونیکی و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود، نسبت به ثبت درخواست، جهت تایید مجوز برای کالاهایی که مطابق لیست پیوست منابع پروانه، مجاز به واردات آن هستند اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ اعلام شده به درخواست های کتبی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بيشتر