اخبار و رویدادها
يكشنبه 14 مهر 1398 آخرین لیست شرکت‌های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی
قابل توجه کارفرمایان محترم شرکت‌های پرتونگاری صنعتی
1-ضروری است کارفرمایان محترم ضمن کنترل پروانه اشتغال شرکت‌های پرتونگاری از عقد هرگونه قرارداد پیمانکاری با شرکت‌های فاقد پروانه معتبر پرتونگاری صنعتی از واحد قانونی (مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) پرهیز نمایند.
2-هرکدام از شرکت‌های پرتونگاری مورد تأیید واحد قانونی دارای پروانه‌ای می‌باشند که در آن مشخصات شرکت و مسئولین و در دو پیوست مشخصات پرتو کاران مجاز به فعالیت پرتونگاری و تعداد و مشخصات  منابع مجاز مورد استفاده شرکت با مهر و امضای واحد قانونی ذکر شده است.
3-هرکدام از دوربین‌های پرتونگاری در اختیار شرکت‌های پرتونگاری دارای شناسنامه‌ای می‌باشند که در آن نام شرکت مالک و مجاز به استفاده از دوربین  و مشخصات خود دستگاه اعم از نوع چشمه قابل بارگذاری (ایریدیم یا سلنیم) و حداکثر ظرفیت بارگذاری دوربین با مهر واحد قانونی  مشخص گردیده است، لذا ضروری است کارفرمایان محترم قبل از عقد قرارداد و در حین عملیات پرتونگاری موضوع را کنترل و از مالکیت دوربین توسط شرکت اطمینان حاصل نمایند.
4-شرکت‌های پرتونگاری فقط اجازه استفاده از پرتونگاران مندرج در لیست پرتو کاران پیوست پروانه و دوربین پرتونگاری به‌نام خود شرکت (کنترل شناسنامه) و دستگاه X-RAY مندرج در لیست پیوست منابع پروانه را دارند، ضمناً باید تعداد دوربین‌های فعال و مورد استفاده شرکت پرتونگاری از تعداد منابع مجاز بیشتر نبوده و مشخصات دستگاه X-RAY  با مشخصات مندرج در لیست پیوست پروانه مطابقت داشته باشد،  لذا  استفاده از هرگونه منبع پرتو و یا پرسنل یک شرکت پرتونگاری توسط شرکت دیگر، به هر شکل ممنوع می‌باشد.
5-شرکت‌هایی مجاز به انجام عملیات پانورامیک داخل لوله‌ها می‌باشند که دارای امکانات مناسب مربوطه باشند. ضمنا در قسمت شرایط پروانه، عبارت "عدم امکان انجام عملیات پانورامیک" برای شرکت‌های فاقد این امکانات قید شده است.
6-کارفرمایان محترم می‌توانند هرگونه تخلف و یا عدم مطابقت با موارد یاد شده توسط شرکت‌های پرتونگاری را توسط فکس به شماره 02188221125 و یا نامه رسمی به واحد قانونی اعلام نمایند.
 
فايلها
partonegary_sanati.pdf 110.009 KB
بيشتر