تماس با ما
جهت ارتباط با مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و مدیریت های آن و ارایه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و پرسش ها می توانید از روش های زیر استفاده نمایید:

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور:
ایمیل:
INRA@aeoi.org.ir
دفتر حفاظت در برابر اشعه : 
فاکس: 88221125 
تلفن گویا: 82067342  و پیام همراه : 09362162387 (جهت پیگیری نامه ها و ارتباط با کارشناس)
ایمیل:
Nrpd@aeoi.org.ir

آدرس پستی :
تهران- انتهای کارگر شمالی- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستی 1339-14155
آدرس میز خدمت حضوری دفتر حفاظت در برابر اشعه: تهران- انتهای کارگر شمالی- خیابان بیستم(کارگر شمالی) - پلاک 101.
1