• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

چهاردهمین اجلاس نماز صنعت هسته ای کشور با محوریت "نماز و فضای مجازی" با حضور جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان صنعت هسته ای 25 الی 26 دیماه جاری در اصفهان برگزار شد. به همین مناسبت دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران پیامی به این اجلاس صادر کرد.
معاون رییس جمهور در پیام خود با اشاره به آیه شریفه « یا ایّهاالّذینَ آمنوا استَعینُوا بالصّبرِ والصّلاةِ اِنّ اللهَ مَعَ الصّابِرین » تأکید کرده است: امروزه دیگر نیازی به شرح و بسط این حقیقتِ عیان نیست که ابنای بشر در چنبرۀ فضای مجازی و در کمندِ وسائط ارتباط جمعی گرفتار آمده اند. روزگاری ابزارها و تجهیزات مدرن در یدِ قدرت انسان قرار داشت و به عنوان وسیله ای برای تأمین آسایش و رفاه آدمیان مورد عنایت قرار می گرفت. امّـا امروز، کار به شیوه ای دیگر دنبال می شود و گویا آدمیان و ساکنان کرۀ ارض، به ابزاری برای گسترشِ لجام گسیختۀ وسایل ارتباطی تبدیل شده اند
     دکتر صالحی تصریح نمود: برخی از اندیشمندان و حکمای قرون اخیر، به خطرِ حرکت پرشتاب انسان در مسیر تجدّد و نوآوریِ بی مهار تفطّن یافته و نسبت به آن هشدار داده بودند. ولی چه سود که جمعی کثیر از انسان های عصر مدرن، این هشدارها را به گوشِ جان نشنیدند و بدین سان، زمینه ای فراهم آمد که اندک اندک ارتباطات مجازی و رسانه ای جایگزین تعاملات و پیوندهای واقعی و حقیقی شد.
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به ابراز نگرانی بسیاری از انسان شناسان و روان شناسان انسانگرا در محافل و مراجع علمی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور نسبت به آیندۀ نوع بشر و عاقبتِ شوم سیطرۀ دم افزونِ ارتباطات مجازی بر ذهن و قلبِ انسان امروزی، آمده است: تا پیش از سقوط بهمنِ وسایل ارتباط جمعی بر سرِ بشر، اندیشمندان و دانشمندان به این واقعیّت، وقوف یافته بودند که اصرار و تأکید بر فردگرایی در جوامع مدرن و گسسته شدن پیوندهای عمیق وجودی میان آدمیان، به گسترش روزافزون بیماری های روحی و روانی و تعمیق تنهاییِ آدمی منجر خواهد شد. اکنون با دریغ و افسوس بسیار باید اذعان نمود که توسعۀ بهره برداری از ابزارها و امکانات فضای مجازی، هر یک از افراد جوامع مدرن را به جزیره ای سرگردان و سر در گریبان تبدیل نموده است
رییس سازمان انرژی اتمی افزود: آنچه بر این تأسّف و تأثّر می افزاید، سرایت این بیماری مهلک از کشورهای توسعه یافته و صاحب فنّاوری به دیگر کشورهای جهان است. به عبارت دیگر، در زمانۀ ما این تیر زهرآگین بر پیکر همۀ ما نشسته و سمّ آن در عروق یکایک آدمیان بویژه نوباوگان و جوانان ما جاری شده است. بدین لحاظ بر همۀ ما وظیفه است تا با هدف ممانعت از تعمیق این زخم مهلک که حیات معنوی ما را مورد تهدید قرار داده است، چاره اندیشی کنیم. اینجانب بر این گمانم که یکی از راهکارهای پیش روی ما برای فائق آمدن بر اثرات مخرّب وسایل و وسائط فضای مجازی، بهره برداری بهینه از این ابزار برای ترویج معنویّت و معناگرایی است.
دکتر صالحی با تاکید بر ناگزیری از پذیرش واقعیّت های عصر انفجار اطلاعات گریزی در زمانه کنونی، اندیشه کاستن از آسیب ها و عبور از بحران هاو چالش ها را امری حائز اهمیت دانسته و آورده است: البته استفاده از این فضای نوین برای ترویج آموزه های معنوی و روحانی، سخت نیازمند تدوین الگوهای نوین و بازاندیشی در نحوۀ ارائۀ معارف دینی و مذهبی است. نباید از توجّه دقیق و عمیق به این نکتۀ مهم غفلت نمود که یکی از بزرگترین آفت ها و آسیب ها در مسیر بهره برداری از این فضا، گرفتار شدن در حصار قشری گرایی و ظاهرگرایی است.
در این پیام معاون رییس جمهور با بیان وظیفـۀ خطیـری که در حال حاضر بـر عهـدۀ موحّـدان و مروّجـان اندیشـۀ توحیـدی نهـاده شده است، افزوده است: آنـان موظّف هستند تا با درک شرایط و مقتضیات زمانه، خیل پُر شمار انسانها را در برابر امواج سهمگین و خانمان برانداز منفعت گرایی و پوچ انگاری محافظت نمایند. بدون تردید، بهترین نوشدارو برای دفع این سموم مهلک، تبلیغ معناگرایی و اندیشۀ متعالی و دعوت خلایق به سوی خالقِ بی انباز است که یاد و نام او و درک حضور و ظهور او، تسکین دهندۀ آلام و رنجهای آدمی است.
دکتر صالحی تأکید نموده است: از این منظر، می توان چنین نتیجه گرفت که توجّه به مناسک و شعائر دینی و در رأس آن نماز و نیایش به درگاه حضرت حقّ، بر اساس رهیافتِ ترسیم شده توسط عارفان و حکیمان مسلمان، کاراترین سلاح در پیکار با اهریمن تباهی و ناامیدی در عصر سلطۀ فضای مجازی بر اذهان جامعۀ بشری است.
در پیام رییس سازمان انرژی اتمی ایران آمده است: مبلغان مذهبی و مروّجان تعالیم دینی می توانند با استفادۀ هنرمندانه از گنجینۀ معارف عرفانی بزرگسالانِ این فرهنگ غنی، از جمله آثار و آراء عرفانی بزرگانی مانند حضرت امام(ره) و مرحوم علّامه طباطبایی(ره)، همگان بویژه نسل جوان را با استفاده از امکانات فضای مجازی به معنویت واقعی و معناگرایی حقیقی رهنمون شوند.
دکتر صالحی ابراز امیدواری نموده است: به همّت همۀ دلبستگان به معارف و آموزه های بلند و معنوی و عرفانی، هر روز بیش از پیش از آسیب های سلطۀ مخرّب فضای مجازی بر ذهن و ضمیر انسانها کاسته شود و این امکانات در راه ترویج و تبلیغ نوع دوستی، حق پرستی و حقیقت طلبی بکار گرفته شود.
اَللّهُمّ وَفِقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی