• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
رویدادهای علمی و هسته‌ای
رویدادهای علمی و هسته‌ای
ارگان اصلی مواد در سازمان انرژی اتمی ایران
.
ارگان اصلی مواد با تصمیم‌گیری سازمان انرژی اتمی ایران و با هدف حصول اطمینان از رعایت الزامات اجباری قوانین و مقررات مبنای عمل در نیروگاه اتمی بوشهر توسط واحدهای تابعه سازمان انرژی اتمی ایران در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در سال 1398 تشکیل شده است. این مجموعه با دراختیار داشتن 4 گروه فنی و تخصصی از جمله گروه آموزش، تحقیق و توسعه، گروه انجام آزمون‌های مخرب و غیرمخرب و آزمون‌های ویژه، گروه طراحی و ساخت مواد و گروه فرسودگی و آنالیز تخریب مواد با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و اظهار نظر های کارشناسی و فنی به شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌نماید.

ماموریت: 
پیشرو و توانمند در ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنعت هسته‌ای در زمینه‌های انتخاب مواد، جوشکاری و تأیید مواد و روش‌های ساخت تجهیزات، لوله‌ها و اتصالات فلزی و ارزیابی عمر در صنعت هسته‌ای.

 خط مشی:
* افزایش سطح کیفیت خدمات متناسب با استاندارد های جهانی
افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی زیر ساخت‌ها، تجهیزات و تأسیسات
*  افزایش رضایت و خرسندی  ذینفعان
ارتقاء دانش،  توانمندی و رضایت  کارکنان
دست‌یابی به منابع پایدار      
* توسعه بازارهای هدف و حوزه‌های عملکردی  (در صنایع هسته‌ای و غیرهسته‌ای)
 
حوزههاي اصلي فعاليت:
*تهیه، بررسی و موافقت با برنامه‌های تخصصی آموزشی تئوری و عملی بازرسان و جوشکاران
*اجرای آزمون‌های مخرب، غیرمخرب و آزمون‌های ویژه و ارائه اظهارنظر فنی
*کنترل و پذیرش مواد جدید و انجام فعالیت‌های لازم جهت ارتقای کیفیت مواد برای نیروگاه اتمی بوشهر
*شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در حوزه‌های مواد جدید و بومی‌‌سازی مواد روسی با مواد غربی
* بررسی علل تخریب تجهیزات و مواد و تعیین طول عمر باقیمانده تجهیزات مربوط به صنایع هسته‌ای 
نسخه قابل چاپ
login