آخرین نسخه مدارک
شرکت های دارای پروانه اشتغال نصب و راه اندازی دستگاه های پرتوتشخیصی خارج از خدمات نمایندگی (دستگاه های دست دوم بیش از 10 سال کارکرد)
شرکتهای دارای پروانه اشتغال کنترل کیفی (آزمونهای بحرانی، پذیرش و دوره ای) دستگاههای پرتو تشخیصی به تفکیک نوع توانمندی
شرکت های دارای مجوز برگزاری دوره آموزشی آزمون های غیرمخرب به روش رادیوگرافی سطح 1و2 براساس استاندارد ملی 9712 ISIRI/ISO
مراکز دارای مجوز برگزاری دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه
شرکتهای دارای پروانه نصب و راه اندازی مجاز دستگاههای پرتوساز
فرم اصلاح شده سلامت پرتوکاران بر اساس دستورالعمل معاينه و آزمايش‌هاي پزشکي کارکنان در مراکزکار با پرتوهای یونساز وتاسیسات هسته ای ( با شماره شناسه INRA_ RP_ WI_100_00/30_3_Far.1395  )
ضوابط ‌دریافت مجوزهای موردی (ورود، ترخیص ، واگذاری منابع پرتو)
آزمون غیر مخرب به روش جریان گردابی – کتاب آموزشی سطح 2
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح 1 و 2 بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712
کتاب آموزش کارکنان نظام ایمنی برای نظارت تاسیسات هسته ای ؛ چارچوب شایستگی
Procedure of investigation and registration of safety- related events at BNPP-1
4 بروشور آموزشی جدید دفتر امور حفاظت در برابر اشعه
راهنمای به کارگیری علائم ایمنی و هشدار دهنده پرتو
ضوابط دریافت پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده ازدستگاه‌های مولد پرتوایکس ثابت (بازنگری صفر)
فرم درخواست تایید گروه پرتوکاری کارکنان با پرتوهای غیر یونساز
فرم بازرسی دوره‌ای از دستگاه‌های چاه‌پیمایی
فرم بازرسی دوره‌ای از سایت شرکت‌های پرتونگاری صنعتی
فرم بازرسی دوره‌ای از مراکز آموزشی و پژوهشی
فرم بازرسی دوره‌ای از دفاتر شرکت‌های پرتونگاری صنعتی
فرم بازرسی دوره‌ای از سنجشگرهای پرتوی
1 2