• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که تمایل به گذراندن پایان نامه/رساله خود در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای را دارند، می توانند با توجه به رشته های مورد نیاز این پژوهشگاه )طبق جداول زیر(، ضمن مراجعه به پژوهشکده/مجتمع مورد نظر خود و تکمیل فرمهای 15.1و 15.2مندرج در پورتال خارجی سازمان انرژی اتمی ایران )آدرس www.aeoi.org.ir ، بالای صفحه اصلی، قسمت فرمها(، درخواست خود را از طریق پژوهشکده/مجتمع مربوطه به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارسال نمایند.

منبع خبر : دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی
فايل هاي مربوطه :
رشته هاي مورد نياز 3-97.pdf648.292 KB

نسخه قابل چاپ