نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
اولین کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه دولتی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی، چهره‌های سیاسی و میهمانان خارجی روز سه شنبه 19 دی ماه در سالن اجلاس سران برگزار شد.
  در این مراسم دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت: در آغاز باید به این واقعیّت اعتراف نمایم که سخن گفتن پیرامون ابعاد شخصیّت آن بزرگوار برای اینجانب به سادگی و آسانی میسور نیست. در میان عزیزانِ و سروران حاضر در این مراسم با شکوه، بزرگوارانی حضور دارند که برای سالیان متمادی با این چهرۀ برجستۀ نهضت اسلامی محشور بوده‌اند. به هر روی، حال که قرعۀ فال به نام این کمترین افتاده است؛ به قدر بضاعت اندکِ خویش، تلاش خواهم کرد تا نکاتی را پیرامون رهیافتِ خردگرایانۀ ایشان در حوزۀ کُنشِ سیاسی بویژه در عرصۀ سیاست خارجی مطرح نمایم. امّـا پیش از ورود به مباحث مربوط به این حوزه، شایسته می دانم تا به برخی ویژگی ها و صفات برجستۀ آن بزرگـوار به شکل گـذرا اشاره نمایم.
دکتر صالحی تصریح کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجـانی(ره) یکی از چهره هـای جاودان و فراموش ناشدنی در تاریخ نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان اسلام است. ایشان از همان آغاز شکل گیری نهضت اسلامی به رهبری محی الدین زمان، حضرت امام(ره) در مقام یکی از حواریون و معتمدان اصلی آن رهبرِ تاریخ‌ساز، شناخته شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(ره) در پرتو بهره‌مندی از فضیلتِ عدالت‌جویی و حق‌طلبی، همۀ هستی خود را در طبَقِ اخلاص نهاد. آن بزرگوار در این مسیر از انواع خطرات و مخاطرات نهراسید. او به خوبی می دانست که راه خدا امیدبخش است امّـا هموار نیست؛ به عبارت دیگر امید کامل به لطف الهی داشت.
رییس سازمان انرژی اتمی افزود: ایشان دلباختۀ حقیقتِ مکتب اسلام و دردشناسی حکیم و نیز درمانگری کارآزموده بود. همچنین آراستگی به فضیلت میهن دوستی آن عالم ربّـانی را بر آن می داشت تا در اندیشۀ آیندۀ مُلک و ملّت باشد. افزون بر این باید به این نکته نیز اشاره نمایم که ایشان رنج توده های مردم را رنج خود می دانست و این نحوۀ نگرش برخاسته از طبع بلند آن بزرگوار بود. شاید بتوان گفت که عشقِ به ایران و ایرانی، میراثی بود که از اندیشۀ والای امیر کبیر به ذهن و ضمیرِ سردار سازندگی انتقال یافته بود.
وی ادامه داد: ایشان به رغم قرار گرفتن در کسوتِ روحانیّت از مواهب و امکانـاتِ این موقعیّت استفـادۀ شخصی نمی‌کرد. نباید از نظر دور داشت که این خدمتگزارِ صدیق ایران از هوشی سرشار، حافظه ای قوی و همچنین از موهبت ریزبینی و تیزبینی برخوردار بود. امّـا برخورداری از این صفات به صفای باطنی ایشان خِلَـلی وارد نمی کرد و این واقعیتی است که بسیاری از شخصیّت ها و مدیران ارشدِ کشور به آن معترف هستند.
     دکتر صالحی گفت: برای اینجانب مایۀ شگفتی است که آن عالِم مُصلح، به رغم همۀ گرفتاری ها و دغدغه های ناشی از مسئولیّت های طاقت سوز، هیچگاه قلم را از کف ننهاد و آثار مکتوب ارزشمندی از خود بر جای نَهاد. در میان آثار قلمی آن بزرگوار بیش و پیش از همه باید به "فرهنگ قرآن" و "تفسیر راهنما" اشاره نمود. می توان گفت که ایشان در حوزۀ قرآن پژوهی و اسلام شناسی، به رویکردی جدید و نوین متناسب با آخرین تحوّلات جوامع بشری باور داشت. شایستـه است تا پژوهشگرانِ ما بویژه محقّقان حوزوی و طلّاب علوم دینی، به افق ترسیم شده از سوی ایشان توجّه نموده و حرکت در مسیر تعیین شده توسط آیت الله هاشمی را وجهۀ همّت خویش قرار دهند. همچنین در بررسی آثار ماندگار آن عالم مجاهد باید به فضلِ تقدّمِ آقای هاشمی در راه روشنگـری پیرامـون مسئـلۀ فلسطین توجّـه شـود. البته و صد البته، به هنگام بررسی آثـار این شخصیّتِ گرانقـدر نمی توان به کتاب "امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار" اشاره نکرد. گویی آیت الله هاشمی احساس می کرد که هنوز خونِ امیر از باغ فین کاشان می جوشد و در سراسر ایران جریان می یابد.
     معاون رییس جمهور افزود: به هر روی، اینجانب بر این باورم که با توجّه به حجمِ مسئولیّت های سنگین آیت الله هاشمی تعهّد و علاقۀ وافر ایشان به ثبت خاطرات و نگارشِ آثار قلمیِ ارزشمند، در خورِ تقدیر و ستایش است.
 وی اضافه کرد: اینجانب در این مجالِ اندک، بر خود واجب می دانم تا به این موضوع نیز اشارتی گذرا داشته باشم که سردار بزرگِ سازندگی، به نقش و جایگاه خانواده به غایت ارج می نهاد. همسر مکرّمۀ آن فقید سعید، در تمام فراز و نشیب‌های این مسیر پُرسنگلاخ، همراهِ همدل و سنگِ صبور ایشان بود و این موهبتی است که برای هر دولتمرد و مدیری رشک‌برانگیز است. این کمترین با توجّه به تجربۀ سالیان متمادی،  بر این باورم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نه تنها برای فرزندان، وابستگان و خاندان هاشمی، بلکه برای دلبستگان خویش و آحاد ملّت ایران، پدری مهربان و مآل‌اندیش بود.
دکتر صالحی گفت: اکنون پس از ذکر این نکات در باب فضائل و مکارم آن عزیز، اجازه می خواهم تا با توجّـه به اندوخته ها و تجارب خود طی چهار دهۀ گذشته خاصّـه مسئولیّت ها و مأموریّت های خویش در حوزۀ سیاست ورزی، مطالبی را پیرامون شخصیّت سیاسی ایشان با عنایت به رویکرد هوشمندانۀ آن بزرگوار در عرصۀ سیاست داخلی و بویژه تعاملات منطقه ای و بین المللی به محضر شما عزیزان ارائه نمایم.
وی تاکید کرد: نمی توان از بیان این نکتۀ مهم غافل ماند که آن عزیز همواره تحقّق منافع ملّی و مصالح عالیۀ نظام را سرلوحۀ عمل سیاسی خویش قرار می‌داد و در مقاطع حسّاسِ تاریخی و بزنگاه‌های خطرخیز، خود را سرباز ملّتِ ایران می‌دانست. بهترین دلیل برای این مدّعا، نقش‌آفرینی بی‌بدیلِ ایشان در جریان تعیین خلفِ صالح امام عزیزمان است. آیت‌الله هاشمی تا پایان حیات پربرکتِ خویش در جایگاه ناصحی امین و مشاوری خیرخواه و صادق در رکابِ رهبر معظّم انقلاب بود.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ایشان همواره در پی آن بود که از رهگذرِ تجهیز ایران به آخرین دستاوردهای علوم و فنون نوین، زمینۀ سربلندیِ روزافزون ایران و ایرانی را فراهم آورد. بنده به عنوان یکی از کسانی که از آغاز استقرارِ نظام مقدّس جمهوری اسلامی در جریان تحوّلات صنعت هستـه‌ای بوده و با ابعاد مختلف فنّی، حقـوقی و سیاسی آن آشنایی دارم، به این واقعیّت گواهی می‌دهم که آن فقید سعید یکی از حامیـان و مشوّقـانِ اصلی پیشبرد برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای در میان مقامات ارشد نظام بود. ایشان از زمان ریاست مجلس شورای اسلامی و بعدها در مقام ریاست قوۀ مجریّه بر دستـیابی به این فنّـاوری پیشرفته تأکیـد داشتند و این حمایت و تشویق تا پایان زندگی اینجهانیِ آیت الله ادامه یافت.
دکتر صالحی افزود: هوشیاری و ذکاوت ایشان تنها در عرصۀ سیاست داخلی تجلّی و بروز نمی یافت بلکه در حوزۀ سیاست خارجی نیز فراست و کیاستِ آیت الله راهگشا و تعیین کننده بود. اگر چه برای ارزیابی عمیق و همه جانبۀ کارنامۀ نهضت ها و حرکت های بزرگ تاریخی مثل انقلاب اسلامی و نیز شخصیّت های تأثیرگذار مثل آیت الله هاشمی  نیازمندِ گذر زمان هستیم، امّـا اینجانب بر آنم که در حال حاضر، داده های کافی برای ارزیابی مقدّماتی و اجمالی پیرامون ابتکارات آیت الله هاشمی در عرصۀ سیاست خارجی در اختیار ما قرار دارد.
وی ادامه داد: این نکته شایان توجّه است که با در نظر گرفتن مؤلّفه های تعیین کنندۀ هویت ایرانی و در هم تَنیدگی عناصر مقوّم فرهنگ ملّی از جمله عوامل برآمده و نشأت یافته از مفاهیم و موازین سنّت و تجـدّد  تبیین و تعیین معیارها و شاخص هایِ راهبری سیاست خارجی برای کشوری دیرینه سال و ملّتی  تمدّن ساز با چالشـها و دشواریهای گوناگون همراه است.
دکتر صالحی تاکید کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با عطف توجّه به مؤلّفه های هویت ایرانی و درک عمیق نسبت به لزوم ایجاد نسبتی متعادل و متوازن میان ارزشهای سنّت و معیارها و دستاوردهای تجدّد، توانست در الگوسازی و ایجاد سامانه ای توانمند و کارآمد، با هدفِ تأمین منافع ملّی، به توفیقات بزرگ دست یابد. ایشان در پرتو هوشمندی ذاتی و جِبِلّی خویش، دریافته بود که وظیفۀ یک مدیر ارشد و مسئولِ طرازِ اوّل، "جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن" است.
معاون رییس جمهور گفت: ایشان به برکتِ تلمّذ و شاگردی در مکتبِ پیرِ جماران و تلاش خستگی ناپذیر برای احیای مجد و عظمتِ ایران اسلامی، نیک دریافته بود که میان "سیاستمدار" و "دولتمرد" تفاوت وجود دارد. ناگفته پیداست که نوعأ بیشتر سیاستمداران و سیاست پیشگان در جهان سیاست به فراخورِ دیدگاه ها و رویکردهای شخصی و گروهی خود در قالب یک حزب یا جریان سیاسیِ سعی در پیش برد منافع شخصی و یا گروهی خود دارند. بعبارت دیگر منافع حزبی را مقدم بر منافع ملی میدانند. البته این گونه عمل کردن از الزامـات و اقتضائـاتِ فعالیّت اجتماعی و سیاسی در عصر جدید است و کسی را یارایِ انکار و یا تقبیـح یا تخفیفِ قدرِ آن نیست.
وی افزود: امّا در اینجـا سخن بر سرِ آن است که دولتـمردان و چهـره های تاریخ ساز از گرفتار آمدن در چنبرۀ قبیـله گرایـی و تعلّـقِ کامل به یک جریـان و گروه خـاص، مبـرّا بوده و کوشش نموده اند تا از رهگـذرِ بهره گیری از تمام ظرفیّت ها و سلایق و علائقِ موجود در سطح ملّی، به تدوین راهبرد توسعۀ همه جانبه بپردازند. امروزه همۀ دوستان و دشمنان به کارآیی و بسندگی رهیافت آن دولتمردِ ژرف اندیش که بر پایۀ "میانه روی" و "عملگرایی" استوار شده است، معترفند.
دکتر صالحی تصریح کرد: آیت الله هاشمی با عنایت به اصول خدشه ناپذیر سیاست خارجی نظام اسلامی مبتنی بر سه اصل عزّت، حکمت و مصلحت، به این واقعیّت تَفَطُّّـن یافته بود که تدوین استراتژی و عملیاتی نمودن دکترین سیاست خارجی در دنیایی که هر روز، شاهد تحوّلات شگرف و دستخوش دگرگونیهای اعجاب انگیز است، کاری از سَرِ بازیچه نیست. از این رو، همواره بر کادرسازی و انتقال تجربیّات از نسلی به نسلِ دیگر تأکید می کرد و پرورش نیروهای متعهّـد و آشنـا با جهان مدرن را از مهمترین وظایف تصمیم سازانِ کشور می دانست.
دکتر صالحی افزود: ایشان به عنوان چهرۀ شاخصِ گرایش "میانه روی و عملگرایی" در میان شخصیّت های قدرِ اوّل نظام اسلامی به روشنی دریافته بود که برای تحقّق آرمان های انقلابی و اسلامی و تأمین مصالح و منافع ملّـی باید در مسیر رویکرد تعاملی و فاصله گرفتن از روش تقابلی حرکت نمود. سردار بزرگ سازندگی که خود از نخستین مبارزان و منادیان آرمان قدس شریف بود، با اتّخاذ سیاستی خردگرایانه و هوشمندانه به تقویت جبهـۀ مقاومت در برابر رژیم اشغالـگر قُـدس می اندیشیـد و برای تحقّـق این هدف مقـدّس، ایجاد پیوندهای عمیق دوستی و مودّت میان کشورهای اسلامی را ضروری ارزیابی می نمود.
وی گفت: آن دولتمردِ ژرف نگر به حکم عقلِ دوراندیش و با عنایت به مصالح امّت اسلامی به این تحلیلِ دقیق دست یافته بود که نقش آفرینی مؤثّـر در مقام یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام، مستلزم تثبیت جایگاه ایران اسلامی در میان همسایگـان و گسترش و تعمیـق پیوندها و تعاملات بویژه تلاش برای تأمین ثبات منطقـه خلیج فارس است. آیت الله هاشمی همواره بر این نکته انگشت تأیید می نهادند که ما و همسایگان پیرامونی به حکمِ تاریخ و موقعیّت جغرافیایی و نیز به دلیلِ علائق و سوابق دینی، زبانی و فرهنگی، چونان اعضای یک خانواده هستیم. گویا ایشان این پیوندها را همچون پیوند خونی میان اعضای یک خانواده تلقّـی می نمود که به هیچ روی گُسستنی و قطع شدنی نیست.  ایشان همواره بر گسترش و توسعۀ روابط با همسایگان، کشورهای منطقه و دولت های اسلامی با هدف تحـرّک بخشیدن به سیـاست خارجی ایـران به منظورِ تقویت همگرایی و اجتناب از واگرایی و هر گونـه اختلاف افکنی تأکیـد می کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: چهره هـای با سابقـۀ نظـام اسلامی و پژوهشـگران و کارگـزاران سیـاست خارجی ایران در عهد جمهوری اسلامی به این واقعیّت گواهی می دهند که یکی از درخشان ترین بخش های سیاست خارجی ایران در عصر سازندگی، تهدیدزدایی از طریق تنش زدایی و تقویت امنیّت ملّی و نیز تبدیل کردن تهدیدها به فرصت بوده است. در این راستا، یکی از بارزترین ابتکاراتِ آن مرد بزرگ در راستای تقویت پیوندهای برادری و دوستی میان کشورهای منطقه، ترمیم روابط ایران با عربستان و ارتقاء سطح روابط تا بالاترین حدّ ممکن با همراهی امیر عبدالله، پادشاه پیشین عربستان است.
معاون رییس جمهور گفت: امّـا در عرصۀ روابط و تعاملات با نهادهای بین المللی نیز، آیت الله هاشمی صاحب اجتهاد و ابتکار بود. ایشان بر این باور بود که تقویت جایگاه و منزلتِ کشورهای مستقل و در حال توسعه در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ایشان با هدفِ تحقّقِ آرمان انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از رنجدیدگان و ملل تحت ستم، در اندیشۀ ایجاد جبهه ای قدرتمند از کشورهای مستقل و ملّت های مبارز در راه استقلال و آزادی بود. آیت الله هاشمی به تحقّق این راهبرد کلان و اصولی می اندیشید و بر این باور بود که برای عملی نمودن هدفِ شکستن اقتدار و موقعیّت انحصاری برخی کشورها در نهادهای بین المللی، تقویت روحیّـۀ جمع گرایی و تبدیل قدرت پراکندۀ کشورهای تحت ستم و استثمار شده به یدِ واحده از اولویّت و اهمیّتی مضاعف برخوردار است.
وی افزود: بهتـرین شاهـد برای این مدّعـا، گستـرش و توسعـۀ روزافـزون سطح روابط ایـران با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتیـن در دورۀ ریاست آن بزرگـوار بر قـوّۀ اجرایی کشور است. همچنین نقش آفرینی چشمگیـر جمهوری اسلامی ایران در رونـد تأثیرگذاری بر عملکرد نهادهـا و سازمانهای منطقـه ای و بین المللی و حمایت مستمر و مؤثّـر از کشورهای در حال توسعه علیرغم تحمل برخی هزینه های سیاسی در مجامع و محافل بین المللی، دستاوردی بود که با هدایت و حمایت رهبر معظّم انقلاب و مدیریت آیت الله هاشمی حاصـل شـد.
دکتر صالحی تاکید کرد: آن رادمردِ بزرگ، نیک می دانست که برای تأمین مصالح ایران و جهان اسلام ما را از ایجـاد موازنـه و توازن میان شرق و غرب و یافتن جایگاهی مناسب در عرصۀ بین المللی با توجّـه به منافع و مصالح   قدرت های جهانی و بازیگرانِ عمـدۀ جهان سیاست گریزی نیست. آن دولتـمردِ روشن بین شاید نخستین تصمیم سازِ ایرانی در دوران معاصر باشد که توانست میان سیاست موازنۀ منفی و مثبت تلفیق ایجـاد کند. ایشان با آگاهی عمیـق نسبت به دشمنی برخـی قدرتهای سلطه جو و استکباری، موفّق شد تا سیاستی اتّخاذ کند که از رهگذرِ آن، منافع ایران و جهان اسلام در میانِ تنش ها و کشمکش های قدرت های بزرگ حفظ شود. آیت الله هاشمی ضمن ترمیم و ارتقاء روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی به تعمیق روابط و پیوندهای ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه پرداخت و همۀ این اقدامات در قالبی صورت پذیرفت تا به حیثیّت انقلاب و چهرۀ نظام اسلامی در مقامِ منادی ظلم ستیزی و استقلال طلبی خدشه ای وارد نشود.
     این دستاورد به گمان اینجانب، یکی از بزرگترین دستاوردهای آن عزیز در حوزۀ سیاست خارجی است و شایسته است تا محقّقان و کارگزاران دستگاه دیپلماسی کشور با بررسی ابعاد و زوایای رویکرد و رهیافتِ مورد نظر ایشان، به تبیین خدمات آن بزرگوار به ایران اسلامی و نقشِ آن عزیز در تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ منطقه ای و جهانی بپردازند.
دکتر صالحی گفت: بدون تردید، هدفِ ما از برگزاری این مراسم باشکوه، قدردانی از زحمات و خدمات ماندگار آن فقید سعید است امّـا قدردانی به معنای عمیق آن، مستلزم درس آموزی و پندگیری از سیرۀ بزرگان و تلاش مضاعف برای تحقّـق آرمانهای آنان است. امیدوارم که برگزاری این مراسم و همچنین برپایی نشست های تخصّصی پیرامون ابداعات و ابتکارات سردار بزرگ سازندگی نسل جوان و آینده سازِ ایران را به نواندیشی و یافتن  شیوه ها و روشهای روزآمد جهت تأمین حداکثری منافع ملّی ایران و مصالح جهان اسلام رهنمون شود. اینجانب یقین دارم که آن بزرگوار همچنان با امید به آینده ای بهتر برای ایران اسلامی به همّت، اراده و حمیّت جوانان و مدیران نسل جدید چشم دوخته و از فراز آسمان برای تحقّق کامل آرمانهای ملّت بزرگ ایران دعا می کند.         
" وَسلامٌ علیه یومَ وُلِدَ و یومَ یَموتُ و یومَ یُبعَثُ حیّاً "
 
منبع خبر : دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی

نسخه قابل چاپ