نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار

مراسم گرامیداشت زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با حضور بهروز کمالوندی، معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، جمعی از مدیران و مهندسان و متخصصان نیروگاه اتمی بوشهر و مدیران، مسئولان و متخصصین این استان روز سه شنبه 8 اسفند ماه جاری در بوشهر برگزار شد. در این مراسم که با عنوان "نقش مهندسین صنعت در اقتصاد مقاومتی" و به همت سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان بوشهر و کانون بسیج مهندسین نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد، کمالوندی به نمایندگی از سوی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران پیام ایشان را قرائت نمود و سخنانی نیز در حوزه موضوع مراسم ایراد کرد.

"بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری؛ وضعیت امروز دنیا وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل و هندسه جدید است. تقریبا شبیه به اوضاع جنگ جهانی اول. البته در جهت عکس آن . در جنگ جهانی اول هر چه که به ویژه کشورهای اسلامی داشتند  از دست دادند و امروز در مسیری قرار می گیریم می توانیم آنها را پس بگیریم. آن روز هم هندسه سیاسی دنیا تغییر بنیادی کرد."

کمالوندی در این مراسم با اشاره به مطلب فوق افزود: اگر بخواهیم تاریخ دنیا را به دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ  تقسیم کنیم؛ ما در شرایط بسیار خاصی هستیم که پر از تهدید و فرصت است.

وی با بیان ویژگی های دوران باستان، دوره فئودالیته و درگیری های داخلی در اروپا که انتهای آن معروف به جنگ های مقدس 30 ساله است، گفت: نهایتا نتیجه این شد که  250 سال پیش دولت ملت ها تشکیل شد. و دولت ها به شکل امروزی تشکیل شد با مرزهای مشخصی منهای دیدگاه های دینی و قومی البته با تغییرات مرزی بعدی پس از جنگ اول جهانی.

سحنگوی سازمان انرژی اتمی به نظامات متعدد در دنیا اشاره کرد و افزود: نظاماتی که در گذشته بود چه نظامات اقتصادی، حقوقی و سیاسی دستخوش تغییرات عمده ای شد. این در حالی است که سالیان سال سر این نظامات جای خودش بود. نظام های سیاسی مشخص بود. اگر کشوری می خواست از مدار امریکا خارج شود به سمت شوروی می-رفت. این وضعیت وقتی به هم ریخت شرایط نامشخصی ایجاد کرد که ویژگی اصلی اش برای استراتژیست ها و نظامی های ما این است که به این دلیل که روندها قابل پیش بینی نیستند برنامه نمی تواند در دستور کار باشد. باید به جای آن سناریو داشته باشید. وی گفت برنامه زمانی ممکن است که شما بتوانید روندها را پیش بینی کنید. امروزه می-گویند تنها روندی که می شود خیلی با اطمینان آنرا پیش بینی کرد روند جمعیتی است.  درک درست از روند ها مثل همان اعداد و ارقام  و جدول ضرب که شما در مهندسی به آن نیاز دارید برای برنامه ریزیهای کلان سیاسی ضرورت دارد.

کمالوندی با اشاره به اتفاقات جنگ جهانی دوم و درگیری های بوجود آمده که منجر به تضعیف قطب های قدرت آن زمان و دو قطبی شدن جهان با حضور شوروی سابق و آمریکا شد که تقابلی ایدئولوژیک داشتند، افزود: شوروی، قطبی که دارای سه ویپگی شامل قدرت خارق العاده اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک بود، از نظر ایدئولوژی کم آورد و سقوط کرد. اما این به معنای درستی ماتریالیسم و لیبرالیسم نیست. فقط در این نبرد کمونیسم زودتر کم آورد و تسلیم شد. نیکسون در کتابش با عنوان جنگ واقعی و صلح واقعی به دولتمردان و نخبه های آمریکائی می گفت بدنبال جنگ ستارگان نروید بلکه نبرد را روی اقتصاد و حوزه هایی مثل حقوق بشر متمرکز کنید. همین استراتژی منجر به فروپاشی شوروری شد.البته پوسیدگی نظام کمونیستی را حضرت امام بر مبانی دینی که برگرفته از سنت های الهی است خوب تشخیص داده بودند. وقتی می گوییم ظلم پایدار نیست این یک سنت الهی است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آمریکایی ها بعد از فروپاشی شوروی سرمستانه تصور می کردند پایان تاریخ رسیده و حقانیت تنها از آن قطب جهان لیبرالیسم و ماتریالیسم است و لزومی ندارد در جستجوی ایدئولوژی دیگری باشند. فوکویاما با نظریه پایان تاریخ و هانتینگتون با نظریه برخورد تمدن ها زمینه را برای بروز اندیشه های سیاسی نظام تک قطبی بوجود آوردند و دولتمردان آمریکائی نیز سعی زیادی کردند تا این خلآ بوجود آمده ایدئولوژیک و استراتژیک را پر کنند. این موضوع تا زمان اوباما پیگیری می شد اما او به این نتیجه رسید که آمریکا نمی تواند هم خلآ بوجود آمده را پر کند و هم دنیا را مدیریت کند. از اینرو اوباما بحث مدیریت همکارانه با قدرت ها را در سطح بین المللی البته به ریاست امریکا مطرح کرد. 

کمالوندی با تآکید بر اینکه وضعیت کنونی وضعیت بی نظمی است، گفت: در دنیای دو قطبی کشورها یا در مدار آمریکا بودند و یا شوروی. اگر کشوری از یک مدار خارج می شد به مدار دیگر می رفت. وقتی این وضعیت بهم ریخت، شرایط نامشخصی ایجاد شد که ویژگی اصلی اش برای استراتژیست ها و نظامی های ما این است که به دلیل اینکه روندها قابل پیش بینی نیست برنامه نمی تواند در دستور کار باشد. باید به جای آن سناریو داشته باشید. امروز می گویند تنها روندی که می شود خیلی با اطمینان آنرا پیش بینی کرد، روند جمعیتی است.

معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه وقتی در دنیای دو قطبی قدرتی در حال فروپاشی است، زمینه زیادی برای یک سری قدرت های کوچکتر ایجاد می شود. این قدرت ها را اصطلاحا قدرتهای متوسط تلقی می کنند. بحث بریکس و کشورهایی مثل هند، برزیل یا  افریقای جنوبی یا ترکیه پیش آمد. برای این کشورها از جمله  ایران وضعیت و شرایط ممتازی ایجاد شد تا خارج از آن محدوده هایی تعریف شده قبلی و فراتر از حوزه پیرامونی خود بتوانند مانور دهند. این شرایط البته پر از تهدید و فرصت است به همین دلیل است که تئوری های امنیتی اولویت پیدا می کند. در شرایطی این چنینی که می تواند دوست تبدیل به دشمن و دشمن تبدیل به دوست شود و لحظه ای شرایط تغییر عمده پیدا کند و با توجه به اینکه از یک منطقه به منطقه شرایط تغییر عمده پیدا میکند و در عین حال فرصتها پر از تهدید هستند باید بسیار حساب شده رفتارکنیم .

کمالوندی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به حمدالله به برکت مقام معظم رهبری به دلیل اینکه کارشناس ترین فرد در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور هستند، علاوه بر بصیرت دینی که در نتیجه تقوی است تصمیمات و رهنمودهای به موقعی را ارائه می دهند در شرایطی خوبی است و در این وضعیت متلاطم این کشتی در مسیر خودش با صلابت پیش می رود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تآکید بر اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در فضای بین المللی بزرگتر بازی کند، باید قدرتمند باشد و از آنجائیکه شرایط و قواعد بازی فرق کرده و بازیگرهای جدیدی وارد شده اند بطوریکه در جایی شما با همسایه خود تقابل دارید و در جایی دیگر منافع مشترک دارید، نمی توان به سادگی کشورهای دنیا را به دوست و دشمن تقسیم کرد. سیاست پیچیدگی های خاص خود را دارد. در وضعیت آشفته کنونی اگر قدرت و تدبیر لازم را نداشته باشید، عملاً نمی توانید تأثیر گذاری داشته باشید.

کمالوندی به تشریح مولفه های قدرت پرداخت و گفت: سه عالم را در نظر بگیرید. عالم رفاقت، تجارت و سیاست. در اولی کالایش محبت در دومی کالا ثروت است در سومی کالا قدرت است. برای هر کدام از اینها قواعد خود را داریم. نمی توانید با قاعده عالم رفاقت در تجارت کار کنید. یا با قواعد تجارت در سیاست کار کنید. کمبودی که آقای ترامپ دارد همین است یعنی با قواعد تجاری در دنیای سیاست بازی می کند. به همین دلیل خیلی جاها به مانع می رسد. در عالم سیاست اگر قدرت را درست بدست نیاورید یا درست سرمایه گذاری نکنید و یا بموقع بکار نبرید ، ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شوید.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تکنولوژی های مختلف و در رآس آنها صنعت هسته ای را یکی از مهمترین مولفه های متعدد قدرت دانست و گفت: غربی ها به دلیل اینکه حرف مخالف می زنیم با ما مذاکره نمی کنند بلکه می دانند جمهوری اسلامی بویژه با دستیابی به صنعت هسته ای به سمت قدرتمندتر شدن پیش می رود. جا دارد صلواتی به روح شهدای هسته ای شهید شهریاری ، احمدی روشن، رضایی نژاد، علیمحمدی و قشقایی که با خون خودشان این صنعت را آبیاری کرده و ما را قدرتمندتر کردند، بفرستیم.  (صلوات حضار)

کمالوندی با بیان اینکه مهمترین دستاورد صنعت هسته ای غنی سازی است، گفت: ما به صورت مستمر با آژانس و طرف های مقابل مذاکراتی داریم. دو نوع مذاکره داریم. مذاکره ای که از روی اختیار و قدرت باشد و یا مذاکره از روی اجبار. در مذاکره اختیاری چیزی می دهید و چیزی می گیرید. وقتی می گویند ویرانگرانه ترین توافق تاریخ آمریکا و می گویند باید برجام را اصلاح کنیم، این مطلب آنهابه همان ستانده ها یا دستاوردهای هسته ای ما باز می گردد. انصاف نیست که فقط داده ها را ببینیم. ما با این استراتژی وارد مذاکرات شدیم که دستاوردها حفظ شوند و محدودیت ها روی آینده صنعت هسته ای مانع ایجاد نکند. دو موضوع غنی سازی و تحقیق و توسعه برایمان در مذاکرات بسیار مهم بود.

وی افزود: اینها برای نزدیک ترین کشور ها به خودشان هم حاضر نیستند دو سانتریفیوژ قائل باشند. به عنوان مثال اسپانیا با 45 سال فعالیت در حوزه نیروگاه هی و تولید سوخت، از نقطه بعد از غنی سازی فعالیت می نماید. از دید طرف مقابل غنی سازی یعنی بمب. اینکه حالا 10 یا 500  یا 10 هزار سانتیرفیوژ باشد، فرقی نمی کند. به هر حال جمهوری اسلامی ایران برای استفاده های صلح آمیز از این فن آوری هزینه ای داده بود و وارد این حوزه شده بود. انشاء الله در 20 فروردین دستاوردهایی رونمایی می شود.  در حفظ دستاوردها کارخانه آب سنگینمان در حال حاضر 20 تن تولید می کند. تاکنون 70 تن به کشورهای درجه یک دنیا آب سنگین فروخته ایم. به روسها آب سنگین دادیم و اورانیوم گرفتیم. کمالوندی افزود: دیوید آلبرایت که منتقد شدید مقابل ایران است به مسئولین آمریکائی می گوید حماقت شما در این حد است که آب سنگین ایران را می خرید و می گویید بهترین آب سنگین دنیاست. ایرانی ها اگر بخواهند میلیاردها هزینه کنند نمی توانند به این صورت برای خودشان تبلیغ کنند. البته این لطف خداست که دشمنان ما احمق هستند، کور می شوند و نمی بینند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: کار روی 6-5 نوع سانتریفیوژ بحمدالله در شرایط خوبی جلو می رود. مهم ترین آنها آی. آر. 8 است که  تا 17 سو هم تست شده است. انشاء الله رویش حساب می کنیم. در دنیا 50 سو هم دارند. خیلی از کشورهای پیبشرفته با 1 سو هم کار می کنند امریکا تا 150 سو را هم دارد سرمایه گذاری می کند. ولی مهم این است که شما وقتی هواپیما تولید کرده اید ظرفیت 20 نفر را دارد، با قواعدی که دست پیدا کرده اید برای 20 نفره کردن آن به  200 نفره خیلی کار سختی ندارید، چون در مسیر قرار گرفته اید. هدف اصلی ما این بود که محدودیت در مسیر رشد صنعت ما ایجاد نشود.

معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان با اشاره به جنجال رسانه ای سیمان ریختن در قلب راکتور اراک گفت: خبرنگاران رسانه های کشور را به خنداب و اراک بردیم تا واقعیت ها را ببینند. چاله محل قلب را دیدند. غیر قابل استفاده کردن بخش کوچکی از راکتور از در حالیکه براحتی میتوانیم دوباره آنرا بسازیم خسران مبین نبود به راحتی قابل برگشت است و اگر بخواهیم دوباره همان را بسازیم حدود یک سال یا حداکثر یکسال و  اندی زمان می برد. اما عاقلانه نیست که دوباره همان را بسازیم. چون تکنولوژی آن مربوط به 50 سال پیش بوده است.  امروز با کمک چینی ها هم طراحی اولیه را تمام کرده ایم و هم طرح تفضیلی را به چینی ها داده ایم. با این شرایط راکتوری که مصرفش قبلاً سوخت تهیه شده از مواد خام بود و حجم زیادی را می گرفت الان دارای سوخت غنی شده است، که دو حسن عمده یکی ایجاد امکان آزمایشات بعد از پرتو دهی یا پی. آی. ای در آن چون جای سوخت کوچکتر شده است این موضوع برای فراهم شدن زمینه تولید سوخت نیروگاهی در کشور بسیار مهم است دیگری توجیه بیشتر برای ادامه غنی سازی و تولید سوخت در ایران.

وی افزود: قرار است سوخت اول را چینی ها به ما بدهند و دومی را خودمان بسازیم. ما سوخت راکتور تهران را تولید کرده ایم اما برای اینکه بتوانیم سوخت های نیروگاهی را تولید کنیم. از آنجائیکه این دو نوع سوخت با هم کاملا متفاوت هستند. چون هرچند که سوخت راکتور تهران 20 درصد است. ولی سوخت 3 و نیم درصدی که وارد نیروگاه اتمی می شود، به لحاظ نکات ایمنی بسیار حساستر و مهمتر است. سوخت نیروگاهی باید گریدش طوری باشد اگر خدای نخواسته اتفاقی پیش بیاید به یک بمب اتمی تبدیل نشود. کارهای نیروگاهی در حقیقت کار با بمب اتمی است با این تفاوت که انرژی متراکم شده را مدیریت شده تخلیه می کنند.. در واقع راکتور خنداب مدرن می شود. ما در گذشته امکان پی آی ای نداشته ایم، انصاف نیست ما از سیمان صحبت کنیم. همین الان شنیدم که دو سه تا کشور اروپایی خدماتی به نیروگاه ارایه می دهند که قبلاً اتفاق نیفتاده است.کسانی که بدون استدلال صحبت می کنند، در پیشگاه خداوند مسئول هستند. تقوی این است که اگر آدم چیزی را نمی داند وقوف عند شبهه . البته مسئولیت ما هم این است که اگر حرفی می زنیم استدلال و پشتوانه قوی داشته باشد.

کمالوندی تصریح کرد: آنچه که مذاکرات مورد نظر مقام معظم رهبری بود البته بیشتر از اینها بود. عمدتا در حوزه ایجاد و یا رفع محدودیت ها مثلا در حوزه فنی. نظر ایشان این بود که بیش از 8 سال محدودیت نباشد.  خوب آنها زیربار نمی رفتند . صحبت شد و به نوعی از ترکیب محدودیت ها جایی به 8 ، جایی 3 و جایی به 10 سال رسیدیم. در بحث تحریم تسلیحاتی، تحریم ها بعد از 5 سال رفع می شود که الان 2 سال و نیم آن گذشته است. بیشترین محدودیتی که ما داریم 25 سال است. محدودیت این است که اورانیومی که از معدن استخراج می کنیم و برای فراوری می بریم را نظارت کنند مثلا بدانند از این نقطه به آن نقطه رفته است. چیز پیچیده ای نیست. نه در آن حسابرسی دارد که چه میزان دارد و چه مقدار رفته است. نه راستی آزمائی. بعضی اوقات طرف اصطلاحات حقوقی پروتکل و پادمان را نمی داند و یک حرفی می زند. متأسفانه در سطح نخبه هایی که می دانند هم مشکل داریم. اتفاقا آنها مشکلاتشان بیشتر است. کسی که چیزی را کم می داند بیشتر اشتباه می کند تا کسی که چیزی نمی داند. به طور مثال در بحث تحریم ها که بحث بانکی، بیمه، کشتی و خرید نفت، الان در مسایل بانکی مشکل داریم و بانک های بزرگ با ما کار نمی کنند. آمریکایی ها هر روز آنها را تحریک و تهدید می کنند مثلا بانک بی ام پی پی فرانسه برای کار با ایران در گذشته 8 میلیارد دلار جریمه شده است. نه تنها جریمه را مجبور شده بدهد بلکه تعهد هم برای اینکه دوباره با ایران نکند را داده است. خوب معلوم است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد . ترامپ اینها را می ترساند و خودمان هم در داخل مدام بر ابهام می افزائیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان گفت: در چنین وضعیتی سرمایه دار خارجی چه توجیهی دارد که به کشورمان بیاید. اگر سرمایه گذاری نشود، اقتصاد و صنعت نداشته باشیم، از یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت محروم می مانیم. جهان عادت دارد به اینکه نظامات شکل گرفته داشته باشد. همیشه اینطور بوده است.  وضعیت بی نظمی فعلی نمی تواند زیاد ادامه داشته باشد.  بالاخره قدرت ها با هم می سازند و حوزه ها را تقسیم می کنند. کما اینکه زمزمه اش شنیده می شود. منطقه خاورمیانه هم منطقه حساسی است. ما باید خیلی حواسمان جمع باشد. باید نخبه های ما کل نگر باشند. پزشکان ما الان همین مشکل را دارند. قدیم می گفتند علم الابدان با علم الارواح هم زمان باید درنظر گرفته شود. حکایت گوگل مپ ها است اگر نقشه را از بالا نبینیم که نمی بینیم و یک باره در ترافیک گرفتار شویم علت آن درست استفاده نکردن از اطلاعات گسترده است. اطلاعات خودش بخشی از قدرت است. کما اینکه شهید باقری کار اصلی اش این بود که اطلاعات را مؤلفه قدرت کرد و ما را در جنگ قدرتمند ساخت. قدرت اصلی خداوند بزرگ است به او متوسل می شویم. به او یقین و اطمینان داریم. تا زمانی که در مسیر اسلام و حق هستیم در نبرد حق و باطل پیروزی ما تضمین شده است. ان تنصرا...ینصر کم و یثبت اقدامکم.  


نسخه قابل چاپ