جدیدترین اخبار و رویدادها
-jaeoi
گزارشات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در مورد نیروگاه‌های هسته‌ای آسیب دیده ژاپن( گزارش جدید 25 جولای 2012) مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به دقت وضعیت نیروگاههای هسته ای کشور ژاپن را پی گیری می نماید. گزارش وضعیت این نیروگاه ها بر اساس اطلاعات تایید شده به صورت ماهانه منتشر میگردد.
مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به دقت وضعیت نیروگاههای هسته ای کشور ژاپن را پی گیری می نماید.گزارش وضعیت این نیروگاه ها بر اساس اطلاعات تایید شده به صورت ماهانه منتشر می‌گردد.
***پاسخ به پرسش‌های متداول در مورد نیروگاه‌های هسته‌ای آسیب دیده ژاپن

***نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور ژاپن

گزارش شماره 1 گزارش شماره 2
گزارش شماره 3 ( 19 مارس ساعت 05:30 UTC) گزارش شماره 4 ( 20 مارس ساعت 04:30 UTC)
گزارش شماره 5 ( 21 مارس ساعت 05:00 UTC) گزارش شماره 6 ( 22 مارس ساعت 02:00 UTC)
گزارش شماره 7 ( 23 مارس ساعت 05:00 UTC) گزارش شماره 8 ( 24 مارس ساعت 06:00 UTC)
گزارش شماره 9 ( 25 مارس ساعت 05:00 UTC) گزارش شماره 10 ( 25 مارس ساعت 18:00 UTC)
گزارش شماره 11 ( 26 مارس ساعت 18:00 UTC) گزارش شماره 12 ( 27 مارس ساعت 16:00 UTC
گزارش شماره 13 ( 28 مارس ساعت 19:00 UTC) گزارش شماره 14 ( 29 مارس ساعت 18:00 UTC)
گزارش شماره 15 ( 30 مارس ساعت 17:00 UTC) گزارش شماره 16 ( 31 مارس ساعت 18:00 UTC)
گزارش شماره 17 ( 2 آوریل ساعت 00:00 UTC) گزارش شماره 18 (3  آوریل ساعت 00:00 UTC )
گزارش شماره 19 (4  آوریل ساعت 00:00 UTC) گزارش شماره 20 (5  آوریل ساعت 00:00 UTC)
گزارش شماره 21 (6  آوریل ساعت 03:00 UTC) گزارش شماره 22 (7  آوریل ساعت 00:00 UTC)
گزارش شماره 23 (7  آوریل ساعت 20:00 UTC) گزارش شماره 24 (8  آوریل ساعت 17:00 UTC)
گزارش شماره 25 (9  آوریل ساعت 17:00 UTC) گزارش شماره 26 (12  آوریل ساعت 01:00 UTC)
گزارش شماره 27 (13  آوریل ساعت 00:00 UTC) گزارش شماره 28 (14  آوریل ساعت 00:00 UTC)
گزارش شماره 29 (15  آوریل ساعت 00:00 UTC) گزارش شماره 30 (17  آوریل ساعت 00:00 UTC)
گزارش شماره 31 (18  آوریل ساعت 00:00 UTC) ( نقشه راه ترمیم نیروگاه   انگلیسی اطلاعیه شرکت برق توکیو 
گزارش شماره 32 (18  آوریل ساعت 17:00 UTC) گزارش شماره 33 (20  آوریل ساعت 00:00 UTC)
گزارش شماره 34 (21  آوریل ساعت 02:00 UTC) گزارش شماره 35 (21  آوریل ساعت 17:00 UTC)
گزارش شماره 36 (28  آوریل ساعت 17:00 UTC) گزارش شماره 37 (5  مه  ساعت 21:00 UTC)
گزارش آخرین وضعیت نیروگاه‌ها 08/02/1390 گزارش شماره 38 (13 مه  ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 39 (19 مه  ساعت 21:00 UTC) گزارش شماره 40 (27 مه  ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 41 (3 ژوئن  ساعت 16:00 UTC) گزارش شماره 42 (10 ژوئن  ساعت 17:00 UTC)
گزارش شماره 43 (17 ژوئن  ساعت 15:00 UTC) گزارش شماره 44 (24 ژوئن  ساعت 14:00 UTC)
گزارش شماره 45 (1 جولای  ساعت 14:00 UTC) گزارش شماره 46 (6 جولای  ساعت 12:00 UTC)
گزارش شماره 47 (13 جولای  ساعت 16:00 UTC) گزارش شماره 48 (20 جولای  ساعت 14:00 UTC)
 گزارش شماره 49 (27 جولای  ساعت 14:00 UTC)  گزارش شماره 50 (3 آگوست  ساعت 14:00 UTC)
گزارش شماره 51 (10 آگوست  ساعت 15:00 UTC)  گزارش شماره 52 (17 آگوست  ساعت 16:00 UTC)
 گزارش شماره 53 (24 آگوست  ساعت 16:00 UTC)  گزارش شماره 54 (31 آگوست  ساعت 16:00 UTC)
 گزارش شماره 55 (7 سپتامبر  ساعت 14:00 UTC)  گزارش شماره 56 (14 سپتامبر  ساعت 14:00 UTC)
 گزارش شماره 57 (21 سپتامبر  ساعت 16:00 UTC)  گزارش شماره 58 (28 سپتامبر  ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 59 (5 اکتبر  ساعت 14:00 UTC) گزارش شماره 60 (12 اکتبر  ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 61 (19 اکتبر  ساعت 16:00 UTC) گزارش شماره 62 (27 اکتبر  ساعت 15:00 UTC)
گزارش شماره 63 (2 نوامبر ساعت 16:00 UTC) گزارش شماره 64 (9 نوامبر ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 65 (16 نوامبر ساعت 14:00 UTC) گزارش شماره 66 (23 نوامبر ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 67 (30 نوامبر ساعت 16:00 UTC) گزارش شماره 68 (7 دسامبر ساعت 16:00 UTC)
گزارش شماره 69 (14 دسامبر ساعت 14:30 UTC) گزارش شماره 70 (21 دسامبر ساعت 14:30 UTC)
گزارش شماره 71 (25 ژانویه ساعت 14:30 UTC) گزارش شماره 72 (22 فوریه ساعت 14:00 UTC)
گزارش شماره 73 (28 مارس ساعت 14:00 UTC) گزارش شماره 74 (25 آوریل  ساعت 14:00 UTC)
گزارش شماره 75 (30 مه ساعت 14:00 UTC ) گزارش شماره 76 (27 ژوئن ساعت 14:00 UTC )
گزارش شماره 77 (25 جولای ساعت 14:00 UTC )
بازدید کنندگان محترم می‌توانند نظرات و سوالات خود را در این خصوص به آدرس nrpd@aeoi.org.ir ارسال نمایند.