لوگو سایت

فرم مربوط به اداره کل منابع انسانی و رفاه


فرم‌های مندرج در این صفحه، مربوط به اداره کل منابع انسانی و رفاه، جهت جذب نیروی امریه در سازمان انرژی اتمی می‌باشد.

 
مدارک مورد نیاز جهت اخذ امریه در سازمان انرژی اتمی ایران:
1- چهار قطعه عکس 4*3
2- دو سری تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
3- تصویر معرفی‌نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه به انضمام 3 فرم‌ تکمیلی زیر

 
         فرم تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه
 فرم معرفی متقاضیان امریه / نخبگان / کسر خدمت به معاونت حفاظت و امنیت
فرم گزینش
مدارک مورد نیاز گزینش
login