لوگو سایت


پژوهشکده  مواد و سوخت هسته ای

 
پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای و مواد با در اختیار داشتن کارشناسان و اعضای هیئت علمی کارآزموده و مجرب و هم چنین امکانات آزمایشگاهی و دستگاه‌های پیشرفته نقش اساسی در پشتیبانی علمی و فنی از صنعت هسته‌ای به ویژه چرخه سوخت هسته‌ای و علم مواد را دارد.

ماموریت و اهداف

راهبری و انجام پژوهش‌های تحقیقاتی بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و گسترش پایدار در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای، رادیوایزتوپ‌ها و مواد. بهبود و بهینه سازی استفاده از منابع اورانیوم، تولید حداکثری انرژی، حداقل رسانی تولید پسمان‌ها و ضایعات و همچنین بهبود ایمنی از طریق کسب و مدیریت دانش در جهت پیشبرد ماموریت و چشم‌انداز عالیه سازمان سازمان انرژی اتمی ایران.

 

توانمندی‌ها

- مطالعات زمین شناسی (کانی شناسی، ژئو شیمی، استخراج سنگ معدن  و سایر مطالعات) مربوط به اورانیوم سایر مواد لازم دیگر برای صنعت هسته‌ای.

- کسب دانش فنی استخراج و تغلیز اورانیم و سایر عناصر نادر خاکی ارزشمند از کانسنگ معدنی

- تحقیق، توسعه و بهبود کارایی فرآیندها و تجهیزات برای فرآوری سوخت هسته‌ای و حداقل رسانی هزینه‌ها.

- تحقیق، توسعه و بهبود فناوریهای لازم برای جداسازی و تولید ایزوتوپ‌های پایدار.

- تحقیق، توسعه و بهبود دانش علمی لازم برای جداسازی و خالص‌سازی رایوایزوتوپ‌ها.

- تحقیق و مدلی‌سازی چند مقیاسی و شبیه‌سازی فرآیند تولید سوخت هسته‌ای و عملکرد روکش سوخت در معرض تابش.

- تحقیق آزمون غیر مخرب پسا پرتوگیری (PIE) سوخت هسته‌ای تابش شده.

- تحقیق در فرآوری، غیرفعال‌سازی و دوریزی پسمان‌های رادیواکتیو مختلف.

- تحقیق و توسعه فناوری‌های خلاقانه و با تطبیق‌پذیر در ازرده‌خارج‌سازی تاًسیسات هسته‌ای.

- تحقیق در مشخصه‌سازی، طراحی و تولید مواد ساختاری در صنعت هسته‌ای.

- تحقیق در مکانیسم خورد‌گی و فرآیند توسعه، کنترل، جلوگیری و حفاظت از خوردگی.

- توسعه و استقرار سیستم‌های تضمین کیفیت برای تاسیسات هسته‌‌ای و روش‌های اجرایی فرآیندهای کنترل کیفیت برای اقلام و   مواد هسته‌ای.

- بعهده‌گیری فعالیت در همکاری‌های علمی با آژانس بین‌المللی اتمی، موسسات علمی و تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی.

- نمونه‌سازی و بهبود روش‌های اجرایی فرآوری اورانیوم.

گروه های پژوهشی

- مواد اولیه و فناوری سوخت ( زمین شناسی و کانه آرایی، هیدرومتالوژی، شبیه سازی و طراحی فرایند)

- جداسازی ایزوتوپی(فرایندهای جداسازی ایزتوپی، رادیوشیمی، آنالیز هسته ای)

- مواد( شناسایی، طراحی و ساخت مواد، خوردگی و مهندسی سطح، ذوب و جوشکاری، صدمات پرتوی مواد، آنالیز و مشخصه یابی مواد، )

- پسمانداری ( آمایش و تثبیت پسمان پرتوزا، انبارش و دفن پسمان پرتوزا، آنالیز دستگاهی، علوم و مهندسی آب)

تجهیزات و آزمایشگاه ها 

ICP-MS , ICP-OES ,  AAD  , LC-MS  , XRF ,  XRD ,  SEM

- آزمایشگاه آنالیز هسته ای شامل دستگاه های شمارنده سینتلاسیون مایع، آشکارسازی گاما HPGe

- کارگاه شیشه گری

login