لوگو سایت

کلیه حقوق این وب‌گاه محفوظ و متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران است.

پژوهشكده کشاورزی هسته ای  


از سال 1353 فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي استفاده صلح آمیز از فناوری هسته
ای در كشاورزي آغاز شد. در سال 1367 گروه پژوهشي کشاورزی هسته‌ای در مرکز تحقيقات كشاورزي و پزشكي هسته‌ای كرج استقرار يافت. در سال 1386 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی آغاز به فعاليت کرد و در نهايت، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در سال 1392 تأسیس شد.

ماموریت و اهداف

بهبود خصوصیات کمی و کیفی خاک، آب و تولیدات زراعی، باغی و دامی با استفاده از فناوری هسته‌ای.

توانمندي‌ها

- اصلاح و تولید ارقام مهم گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی و جنگلی با استفاده از پرتو گاما با توجه به تنش‌های زیستی و غیرزیستی (خشکی، شوری، آفات و سایر فعالیت‌ها).

- كنترل آفات و بیماری‌های برخی محصولات راهبردی کشور با استفاده از روش پرتوتابی و ردیابی.

- افزایش انبارمانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق کاربرد پرتو الکترون و گاما.

- افزايش كارايي و كاهش مصرف سموم با استفاده از روش رديابي سموم نشان‌دار.

- تشخیص و کنترل بیماری‌هاي دام، طیور و آبزیان از طریق تولید انواع رادیوواکسن و كيت‌های تشخيصي.

- بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان از طریق تولید ماهیان تک جنسیتی با استفاده از روش پرتوتابی گاما.

- کاهش آلودگی‌های میکروبی فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان؛ افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی دام، طيور، آبزیان با استفاده از روش پرتوتابی گاما و الکترون.

-  افزايش راندمان مصرف كودهای شیمیایی و زیستی در خاک و گیاه با استفاده از ردیاب‌های ایزوتوپی و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی.

- حفاظت و مدیریت منابع خاک، آب و محیط زیست از طریق پایش فرسایش و رسوب در اراضی کشاورزی و حوضه‌های آبخیز کشور با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های ریزشی.

- تولید ارقام گیاهی با توان تثبیت بالای نیتروژن در شرایط دیم و آبی.

گروه هاي  پژوهشی

- گروه پژوهشی گیاه پزشکی ( آزمایشگاه: کنترل آفات و نگهداری محصولات کشاورزی، کنترل بیماریهای گیاهی و علف هرز، ژنتیک و بیماریهای گیاهی)

- گروه پژوهشی علوم و مهندسی آب و خاک(بیولوژی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، حفاظت خاک و آب، ردیابی ایزوتوپهای پایدار)

- گروه پژوهشی اصلاح نباتات ( آزمایشگاه ها: کشت باف گیاهی، اکوفیزیولوژی، ژنتیک مولکولی)

- گروه پژوهشی دامپزشکی و علوم دامی(آزمایشگاه:آبزیان و شیلات، بیمایها و بهداشت فرآورده های دامی، دام و طیور)