1400/3/25 سه‌شنبه
1400/3/3 دوشنبه
لوگو سایت

گزارش سمینار بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه و اثرات آن‌ها (UCM's)
  • 1399/4/8 یکشنبه گزارش سمینار بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه و اثرات آن‌ها (UCM's)
    سمينار مذكور توسط نمایندگی دائم كوبا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دائم جمهوری ونزوئلا تهيه شده است و شامل 9 بخش: مقدمه؛ بيانيه آغازین؛ بيانيه سخنران اصلی؛ تحریم‌های یکجانبه و حقوق بين‌الملل؛ اثرات اقتصادی تحریم‌های یکجانبه، به ویژه در زمينه‌های بشردوستانه؛ تحریم‌های یکجانبه و پاسخگویی تحت حقوق بين‌المللی جنایی؛ نقش رسانه در تحریم‌های یکجانبه و مسئوليت رسانه‌ها؛ جمع‌بندی نظرات؛ اختتام و 3ضميمه: مشروعيت و قانونی بودن تحریمها؛ برنامه سمينار؛ زندگی نامه‌ها میباشد.
1

پربازدیدترین ها

login